SALTUKOVA'NIN ESKİ HALİ


  

 

BELDEMİZDE 1998 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİ