Beldemiz İmar Planı Yeniden Düzenlenerek Askıya Çıkarıldı...

Beldemiz İmar Planı Yeniden Düzenlenerek Askıya Çıkarıldı...

Beldemiz İmar Planı Yeniden Düzenlenerek Askıya Çıkarıldı...

      3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 12/06/2017 tarih ve 2017/24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılan Beldemize ait NİP-8204,4 ve UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon İmar planına yapılan itirazların tümü 14/09/2017 tarih ve 2017/32 sayılı Meclis Kararıyla uygun bulunarak İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’na iletilmiş ve hazırlanan Banka inceleme raporu doğrultusunda uygun bulunanların uygun bulunduğu şekliyle yüklenici tarafından hazırlanan 7 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası ve 2 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği paftası İmar Komisyonu tarafından görüşülerek onaylandı.

        NİP-8204,4 ve UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon İmar planına yapılan itirazlar neticesinde düzenlenen imar planı değişiklikleri (7 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası (E28D22C2B, E28D22C2A, E28D22C1C, E28D22C2C, E28D22C3B, E28D23D1D, E28D23D4A) ve 2 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği paftası (E28D22C, E28D23D)) 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi. Vatandaşlarımızın Planları görmek için Belediyemize gelmeleri gerekmektedir.

GÜNCEL DUYURULAR
64x64

Belediyemiz Kasım Ayı Meclis Toplantısında onaylanan 4 adet Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

Devamı...
64x64

Belediyemiz Personel Limited Şirketinde Çalıştırılacak İşçilerin İsim Listesi

Devamı...
64x64

Sınav Sonuçları Açıklandı...

Devamı...
64x64

KADROYA GEÇECEK İŞÇİLER İÇİN SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Devamı...
64x64

Beldemiz İmar Planı Yeniden Düzenlenerek Askıya Çıkarıldı...

Devamı...

Duyurular

Tasarım - Yazılım: TveT