Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 04/10/2017 çarşamba günü saat 16:30’da aynı gün tamamlanan Ekim Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümünün toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

                  Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanı tarafından bir (1) adet önerge verildi. Önerge okundu ve oy birliği ile son maddeden önce görüşülmek üzere gündeme alındı.

MADDE – 3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, kasım ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

                5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; kasım ayı toplantısının 01/11/2017 Çarşamba günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 4 : 04/01/2017 tarih ve 2017/2 Sayılı Meclis Kararı gereği;  Bölgemizde yapılan doğalgaz çalışmaları kapsamında oluşturulan dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilerek Beldemize doğalgaz hattının dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında yaptırılmasına ilişkin konunun yeniden görüşülmesi,

             Bölgemizde yapılan doğal gaz çalışmaları kapsamında, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4. maddesinin 4. fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70. Maddesi uyarınca;

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,

2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

  1. Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Saltukova Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyularak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
  2. Saltukova Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında dağıtım şirketinden yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli gibi (asfalt, parke, beton vb.) her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceği ve kaplamaların herhangi bir bedel talep edilmeksizin Belediyemiz tarafından yapılacağının,
  3. Saltukova Beldesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
  4. Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin  yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine oy    birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

           Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

 Ekim Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 04 EKİM 2017 ÇARŞAMBA.

 

M. Zerrin GÜNEŞ                     Hasan TİRYAKİOĞLU                 Saygın ÖZTİN

Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT