Kadroya Geçmek İçin Sınava Gireceklerin İsim Listesi Belli Oldu...

Kadroya Geçmek İçin Sınava Gireceklerin İsim Listesi Belli Oldu...

Kadroya Geçmek İçin Sınava Gireceklerin İsim Listesi Belli Oldu... Haberler

    696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20. maddesinde yer alan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Bağlı Kuruluşları ve Bunların Üyesi olduğu Mahalli İdare Birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesindeki limit ve şartlar ile 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kurulacakları bir şirkete gördürebilir.” Hükmü gereğince daha önce taşören bünyesinde çalışan işçilerin Belediyemiz meclisince kurulan Saltukova Belediye Başkanlığı Personel Limited Şirketine, yapılacak sınavla kadrolu olarak geçmeye  hak kazanacak işçilerin isim listesi belli oldu.

Tasarım - Yazılım: TveT