Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 02/03/2018 cuma günü saat 16:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan MART Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

     MECLİS 1. BAŞKAN Vekili   : Hasan TİRYAKİOĞLU       

Bir  Başkan ve sekiz üyenin iştirak ettiği görülen Mart ayı Meclis toplantısı gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Meclis 1. Başkan Vekili Hasan TİRYAKİOĞLU tarafından açıldı.  Önerge veren bulunmadı ve gündem maddeleri sırasıyla görüşüldü.

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,                

       Yapılan yoklama sonucunda, Belediye Başkanı istirahatli olduğundan, toplantıya katılamamıştır. Üyelerin tümünün toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE  2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

         Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Madde 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince nisan ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; nisan ayı toplantısının 06 Nisan 2018 Cuma günü saat 16:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 4-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

        Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

        Mart ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 02 MART  2018 CUMA

 

 

Hasan TİRYAKİOĞLU                          Saygın ÖZTİN                             İsmet AYDIN

Meclis 1.Başkan Vekili                           Meclis Katibi                               Meclis Katibi

 

Tasarım - Yazılım: TveT