Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 06/04/2018 cuma günü saat 16:30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan NİSAN Ayı  Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI : M. Zerrin GÜNEŞ               

MADDE -1 : Açılış ve Yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümü toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE- 2 : Saygı Duruşu,

     Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

     Meclis Başkanlığı’na önerge veren bulunmamıştır.

MADDE-3: 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Belediyemiz asına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) proje sunulmasının görüşülmesi,

        2018 Mali Yılı Sosyal kalkınma Mali destek Programı Kapsamında Kurumumuz Saltukova Belediye Başkanlığı adına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) “ Saltukova’da Yeni Sosyal Donatılar ile Halkın Yaşam Kalitesinin Arttırılması” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE - 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar için görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından Meclis 1. Başkan Vekilliğine yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Ergün DEMİREL seçilmiştir.             

         Yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından Meclis 2. Başkan Vekilliğine yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak Şefarettin TETİK seçilmiştir.

 MADDE– 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere 2 (iki) adet asil ve 2 (iki) adet yedek Meclis Katibi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 2 adet (Asil) Meclis Katip Üyeliğine yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Ergün DEMİREL ve Şefarettin TETİK seçilmiştir.

            Yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 2 adet (Yedek) Meclis Katip Üyeliğine yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Hayrullah ÇELİKOĞLU ve Recep HATILOĞLU seçilmiştir.

MADDE– 6: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere 2 (iki) adet Encümen Üyesi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 2 adet Encümen Üyeliğine yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Hayrullah ÇELİKOĞLU ve Recep HATILOĞLU seçilmiştir.

MADDE- 7: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Bütçe Komisyon Üyesi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince,  Bütçe Komisyon Üye sayısının 3 kişiden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 3 adet Bütçe Komisyon  Üyeliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere;

Yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 3 adet Bütçe Komisyon  Üyeliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere; Adalet Kalkınma Partisinden Şefarettin TETİK ile Ergün DEMİREL ve Cumhuriyet Halk Partisinden Saygın ÖZTİN seçilmiştir.

MADDE- 8: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere İmar Komisyon Üyesi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince,  İmar Komisyon Üye sayısının 3 kişiden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 3 adet İmar Komisyon  Üyeliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere;

Yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 3 adet İmar Komisyon  Üyeliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere; Adalet Kalkınma Partisinden Recep HATILOĞLU ile Hayrullah ÇELİKOĞLU ve Cumhuriyet Halk Partisinden Saygın ÖZTİN seçilmiştir.

MADDE- 9 : Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’ne  yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından 1 (bir) adet üye seçimi,

Yapılan gizli oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’ne yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından Recep HATILOĞLU seçilmiştir.

MADDE- 10: Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından 1 (bir) adet üye seçimi,

Yapılan gizli oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından Hayrullah ÇELİKOĞLU seçilmiştir.

MADDE-11: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince, Belediye  Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in  2017 Mali Yılına ait 1 (bir) yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi, 

                   5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Meclis 1. Başkan Vekili Ergün DEMİREL’in  Başkanlığında, Belediye Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in 2017 Mali Yılına ait 1 yıllık Faaliyet Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE – 12 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mayıs ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

Bir sonraki toplantı günü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Mayıs ayı toplantısının 02/05/2018 çarşamba günü saat 16:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi   

MADDE- 13 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Nisan Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 06 NİSAN 2018 CUMA

 

 

M. Zerrin GÜNEŞ                         Ergün DEMİREL                           Şefarettin TETİK

Meclis Başkanı                              Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

 

Tasarım - Yazılım: TveT