Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 02/05/2018 Çarşamba günü saat 16:30’da başlayıp, 10/05/2018 perşembe günü tamamlanan Mayıs Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Sabahattin ÇAYIRLI’nın toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Çoğunluğun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden  toplantı açıldı.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

             Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

             Meclis Başkanı bir (1) adet yazılı önerge verdi. Önerge oy birliği ile gündeme alındı. Gündemin son şekli maddeler halinde Meclise okundu ve görüşmelere başlandı.                                                                                                                                            

MADDE- 3: 2018 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi,

           Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel kodlamanın birinci düzeyleri arasında, aşağıda belirtildiği üzere aktarmaların yapılması uygun olacağı öngörülmüştür.

           2018 mali yılı gider bütçesi içinde fonksiyonel kodlamanın;

1- Fonksiyonel kodlamanın 01.1.2 Finansal ve mali işler ve hizmetler

1.1- Ekonomik kodlamanın 05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler tertibindeki 30.000 TL.

2- Fonksiyonel kodlamanın 05.2.0 Atık Yönetimi Hizmetleri

2.1- Ekonomik kodlamanın 03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri tertibindeki 10.000 TL.

2.2- Ekonomik kodlamanın 06.5.7.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri tertibindeki 30.000 TL.

3)  Fonksiyonel kodlamanın 08.1.0 Dinlenme ve Spor hizmetleri,

5.1- Ekonomik kodlamanın 03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları tertibindeki 1.500 TL.

5.2- Ekonomik kodlamanın 03.2.3.01 Yakacak Alımları tertibindeki 1.600 TL.

5.3- Ekonomik kodlamanın 03.2.3.03 Elektrik Alımları, tertibindeki 5.000 TL.

5.4- Ekonomik kodlamanın 03.2.5.01 Giyecek Alımları tertibine 1.000 TL.

5.5- Ekonomik kodlamanın 03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları tertibindeki 10.000 TL.

5.6- Ekonomik kodlamanın 03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları tertibindeki 1.000 TL.

5.7- Ekonomik kodlamanın 03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları tertibindeki 1.000 TL.

5.8- Ekonomik kodlamanın 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibindeki 1.000 TL.

5.9- Ekonomik kodlamanın 03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri tertibindeki 2.000 TL.

5.10- Ekonomik kodlamanın 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibindeki 2.000 TL. ödeneğin,

Fonksiyonel kodlamanın 04.5.1 Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri,

Ekonomik kodlamanın 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri tertibine toplam 96.100 TL. olarak aktarılması gerekmektedir.

         Bu nedenle ; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince söz konusu bütçe kodlamaları arasında aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE- 4: 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Cetvellerinin Görüşülmesi,

       2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince Belediye Encümeninde incelenerek, görüşü ile birlikte Meclis Başkanlığı’na havale edildi.

       2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 41. Maddesinde belirtilen cetveller ile birlikte birer örnekleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. İncelemeleri için (5) iş günü süre vererek Bütçe Komisyonuna havale edildi.

MADDE -5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, haziran ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; haziran ayı toplantının 01/06/2018 cuma günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE -6 : Beldemiz İmar Planında talep edilen 1, 810, 845, 861, 808,  809,  990 ve 1783  nolu parsellere ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

        Konu ile ilgili talep edilen dilekçe sahiplerine ait dosyaların incelenerek görüşülmesi için (5) iş günü süre vererek İmar Komisyonuna havale edildi.

        10 Mayıs 2018 perşembe günü saat 16:30’da görüşmek üzere toplantıya ara verildi.

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda MAYIS Ayı Meclis Toplantının 2. Oturumu tüm üyelerin iştirakiyle açıldı. Toplantıya kaldığı yerden devam edildi.

MECLİS BAŞKANI     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE – 4 : Gündemin 4. Maddesi gereği, 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edilmiştir.

       2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ait Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

       2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ekli cetveller görüşüldü ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi.

MADDE -6 : Gündemin 6. Maddesi gereği, Beldemiz İmar Planında talep edilen 1, 810, 845, 861, 808,  809,  990 ve 1783 nolu parsellere ait imar planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edilmiştir.

İmar Komisyonu Raporu okundu.

       Teklif edilen İmar Planı Değişikliklerinde; Komisyon raporu ile 6 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası, 5 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  paftası İmar Komisyonunca tespit edilen eksikliklerin dikkate alınıp tamamlanarak konunun  Mecliste değerlendirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE – 7 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

           Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

           Mayıs Ayı Meclis Toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

10 MAYIS 2018 PERŞEMBE

 

 

M. Zerrin GÜNEŞ                    Ergün DEMİREL                           Şefarettin TETİK     

Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT