Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 03/07/2018 salı günü saat 16:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan Temmuz Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKAN     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Saygın ÖZTİN’in toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Çoğunluğun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE – 3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Eylül ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ağustos ayı Meclisin tatil ayı olduğundan, eylül ayı toplantısının 07/09/2018 Cuma günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 4 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

        Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

       Temmuz Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 03 TEMMUZ 2018 SALI

 

M. Zerrin GÜNEŞ                     Ergün DEMİREL                                 Şefarettin TETİK                                                                      

Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                                        Meclis Katibi

 

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT