Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 07/09/2018 cuma günü saat 16:30’da başlayıp, 19/09/2018 Çarşamba günü tamamlanan Eylül Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ     : Ergün DEMİREL

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

                       Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE -3 : Belediyemizde mevcut Norm Kadroda dolu bulunan Mühendis Kadrosunun kadro derecesinin yükseltilmesinin görüşülmesi,

          Belediyemizde mevcut Norm Kadroda dolu bulunan 1 adet 5 dereceli Mühendis  Kadrosunun 3 dereceli kadroya yükseltilmesi gerektiğinden; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki Personelin Kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE-4  : Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,5 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi, 

                   Dilekçe sahibine ait dosyanın incelenmesi için İmar Komisyonuna (7) iş günü süre verilerek havale edildi

                   Toplantıya 19 Eylül 2018 çarşamba günü saat 16:30’da görüşmek üzere ara verildi.

MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ : Sefarettin TETİK

                   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda EYLÜL Ayı Meclis Toplantının 2. Oturumu katılan üyelerin çoğunluğunun iştirakiyle açıldı. Toplantıya kaldığı yerden devam edildi.

                   Gündemin 4. Maddesi gereği, İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,5 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu okundu: Komisyon görüşü neticesinde;  Komisyona havale edilen imar planı değişiklikleri, komisyon üyeleri tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenerek Şehir plancısı tarafından görüş istenmiştir.

          Talep edilen plan değişikliği ile ilgili Şehir Plancısı tarafından düzenlenen değerlendirme raporu ek de sunulmuş olup, konunun Mecliste değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

          Komisyon Raporu ekinde sunulan talep edilen plan değişikliği ile ilgili Şehir Plancısı tarafından düzenlenen değerlendirme raporu da okundu.

          Meclis Üyelerince yapılan görüşme sonucunda; Adnan ÇELİKÇİ’nin 17/08/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,5 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddine oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE- 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, ekim ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

                    5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; ekim ayı toplantısının 05/10/2018 cuma günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

                           Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

                          Eylül Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA

 

 

Sefarettin TETİK                      Hayrullah ÇELİKOĞLU                Recep HATILOĞLU

Meclis 2. Başkan Vekili            Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT