Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/10/2018 cuma günü saat 16:30’daaynı gün tamamlanan Ekim Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Ceyhun BABALOĞLU’nun toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Diğer üyelerintoplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığı’na önerge veren bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

MADDE – 3 :2018 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi,

2018 mali yılı bütçesinde; aşağıda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerine,

Ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri:

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 04.5.1 Karayolu inşaat işleri hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.3.02 Akaryakıt ve yağ alımları tertibine 19.800 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri tertibine 1.200 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibine 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 73.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 6.000 TL.

olmak üzere 101.000 TL. ödenek aşağıda fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerinden alınmak suretiyle;

Ödeneği alınan harcama kalemleri:

1 - Fonksiyonel Sınıflandırmanın 01.3.9 Diğer genel hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları tertibinden 5.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları tertibinden 4.500 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları tertibinden 3.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden 3.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.8.1.01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden 5.000 TL.

olmak üzere toplam 20.500 TL.

2 - Fonksiyonel Sınıflandırmanın 03.2.0 Yangından Korunma hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.5.01 Giyecek Alımları tertibinden 3.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları tertibinden 5.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımlarıtertibinden 2.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinden 8.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları tertibinden 20.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlarıtertibinden 4.500 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden 5.000 TL.

olmak üzere toplam 47.500 TL.

3 - Fonksiyonel Sınıflandırmanın 06.3.0 Su temini işleri ve hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleritertibinden 3.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleritertibinden 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma Giderleritertibinden 2.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımlarıtertibinden 10.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.1.3.01 Tamir Bakım Aleti Alımlarıtertibinden 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.1.3.90 Diğer Avadanlık Alımlarıtertibinden 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.2.7.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları tertibinden 5.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.2.8.01 Metal Ürün Alımları tertibinden 2.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.6.2.01 Malzeme Giderleri tertibinden 2.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.6.3.03 Yük Taşıma Giderleri tertibinden 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.6.7.01 Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.7.1.01 Proje Giderleri tertibinden 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.7.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri tertibinden 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.7.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri tertibinden 1.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.7.2.03 Sıhhi Tesisatı Giderleri tertibinden 1.000 TL.

olmak üzere toplam 33.000 TL.

Toplam 101.000 TL. ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarmanın yapılmasına  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

MADDE – 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, kasımayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; kasım ayı toplantısının 02/11/2018cumagünü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 :Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

         Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

 

                        EkimAyı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı.05 EKİM 2018CUMA

 

M. Zerrin GÜNEŞ        Ergün DEMİREL                     Sefarettin TETİK

Meclis Başkanı            Meclis Katibi                            Meclis Katibi

 

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT