Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 04/01/2019 cuma günü saat 16:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan OCAK Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

     MECLİS BAŞKANI :  M. Zerrin GÜNEŞ       

     Bir  Başkan ve sekiz üyenin iştirak ettiği görülen Ocak ayı Meclis toplantısı gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Meclis Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ tarafından açıldı.  Meclis Başkanı tarafından bir adet önerge verildi. Önerge oy birliği ile son maddeden önce görüşülmek üzere gündeme alındı ve gündem maddeleri sırasıyla görüşüldü.

 

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,               

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Sabahattin ÇAYIRLI’nın toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE  2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Madde 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, şubat ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

      5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; şubat ayı toplantısının 01 şubat 2019 cuma günü saat 16:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 4- İller Bankası A.Ş.’den mal alımı ve yapım işinde kullanılmak üzere toplam 1.200.000 TL. kredi talebinin görüşülmesi,

       İller Bankası A.Ş.’den yol yapım işi ile ilgili olarak 1.800.000 TL. kredi talebinde bulunulmuş bu kredinin 318.246,01 TL.’lik kısmı kullanılmış olup, geri kalan tutar İller Bankası A.Ş. ‘nin kredi mevzuatına uygun olmadığı mal alımı işinde kullanılamadığı için iptal edilmişti.  Yeniden yol yapımı ile kültür merkezi yapımı işlerinde kullanılmak üzere toplam 1.200.000 TL. kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (d) bendi ile  68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Makbule Zerrin GÜNEŞ'in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 5-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı.

Ocak ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 04 OCAK  2019 CUMA 

 

M. Zerrin GÜNEŞ                             Ergün DEMİREL                            Sefarettin TETİK                                                                              Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

 

 

 

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT