Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı...

Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı...

Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı... Haberler

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/07/2017 çarşamba günü saat 16:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan Temmuz Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKAN     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

                   Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE -3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, yürürlükte olan Belediye Yasaklarına İlişkin Tembihname’ye ilave madde eklenmesinin görüşülmesi,

       Beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu korumasını, mahalli ortak nitelikteki ihtiyaçlarının belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde karşılanması ve kurum içi kurallara uyulması amacıyla hukuki dayanaklara uygun olarak hazırlanarak 02 Aralık 2016 tarih ve 2016/42 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Belediye Yasaklarına İlişkin Tembihname'ye  Ek Madde 1- Bu Tembihnameye aykırı olan işler, ilgili tarafından giderilmediği takdirde Belediyece giderilir ve masraflar % 20 fazlasıyla ilgili şahıstan tahsil edilir. ve Ek Madde 2- Bu Tembihamede yazılmayan ancak, ihtiyaç duyulan hallerde benzeri hükümler uygulanır. Şeklinde ek maddelerin ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE -4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (p) fıkrası gereğince, Beldemizde engelli araç park yeri tespit edilmesinin görüşülmesi, 

    Engelli bireylerin kendilerine tanınan temel hak ve özgürlüklerden yararlanması amacıyla, Beldemizde yapılan hizmetlerde engelli bireylerin araç park sorunlarının giderilmesine de katkıda bulunmak için engelli araç park yerleri tespit etmemiz gerekmektedir.  Bu nedenle; Beldemiz Merkez Camii önünün ve karşısındaki cebin engelli araç park yeri olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE – 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Eylül ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

      5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ağustos ayı Meclisin tatil ayı olduğundan, eylül ayı toplantısının 06/09/2017 Çarşamba günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : (Önerge ile gündeme alınan): 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.

Maddesinin p fıkrası uyarınca; Ankara İli Gölbaşı İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunmasının görüşülmesi,

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin p fıkrası uyarınca; Beldemizin gelişmesine katkıda bulunulması, Sosyal-Kültürel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, araç-gereç konusunda yardımlaşma yapılması, personel eğitimine katkıda bulunulması, bilgi alışverişinde bulunulması için Ankara İli Gölbaşı İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 7 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

                            Meclis Üyeleri ve vatandaşlar dilek ve temennilerini sundular.

                            Temmuz Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 05 TEMMUZ 2017 ÇARŞAMBA.

 

 

M. Zerrin GÜNEŞ                    Hasan TİRYAKİOĞLU                       İsmet AYDIN                                           

Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT