Belediye Meclisi’nin 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı İmar Planı Değişiklikleri Kararına 30 gün askı-ilan süresi içindeki itirazların değerlendirilerek görüşülmesi,

Belediye Meclisi’nin 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı İmar Planı Değişiklikleri Kararına 30 gün askı-ilan süresi içindeki itirazların değerlendirilerek görüşülmesi,

Konu Belediye Meclisi’nin 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı İmar Planı Değişiklikleri Kararına 30 gün askı-ilan süresi içindeki itirazların değerlendirilerek görüşülmesi,
Karar Tarihi 05 Ocak 2018 14:40
Karar No 2018/1
Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü

      12/06/2017 tarih ve 2017/24 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Onaylanarak bir ay süre ile askıya çıkarılan NİP-8204,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı-ilan süresince yapılan itirazlar için, İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığınca; ilgili mevzuatlara uygunluğu esas alınarak mevcut plan ve uygulamaları, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından değerlendirilerek hazırlanan inceleme raporu doğrultusunda uygun bulunanların uygun bulunduğu şekliyle imar planı değişiklikleri yapılarak Belediye Meclisine sunulmuş olup, yapılan imar planı değişikliği 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı Meclis Kararıyla Onaylanarak bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır.  Askı-ilan süresince yapılan 6 adet itiraz dilekçesi askıya çıkartılan imar planı değişikliğinin Onama sınırı dışında kalan kısımları için yapıldığından, itirazların reddine ve 12/06/2017 tarih ve 2017/24 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Onaylanan NİP-8204,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Onaylanan İmar Planı Değişikliğinin kesinleşmesine oy birliği ile karar verildi.

KATEGORİDEKİ DİĞER KARARLAR
 • 19 Eylül

  Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,5 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

  Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,5 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,
  Konu Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,5 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,
  Karar Tarihi 19 Eylül 2018 14:25
  Karar No 2018/29
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 10 Mayıs

  Beldemiz İmar Planında talep edilen 1, 810, 845, 861, 808, 809, 990 ve 1783 nolu parsellere ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

  Beldemiz İmar Planında talep edilen 1, 810, 845, 861, 808, 809, 990 ve 1783 nolu parsellere ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi,
  Konu Beldemiz İmar Planında talep edilen 1, 810, 845, 861, 808, 809, 990 ve 1783 nolu parsellere ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi,
  Karar Tarihi 10 Mayıs 2018 16:06
  Karar No 2018/21
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Belediyemiz asına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) proje sunulması.

  2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Belediyemiz asına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) proje sunulması.
  Konu 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Belediyemiz asına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) proje sunulmasının görüşülmesi,
  Karar Tarihi 06 Nisan 2018 14:16
  Karar No 2018/8
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Ocak

  Belediye Meclisi’nin 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı İmar Planı Değişiklikleri Kararına 30 gün askı-ilan süresi içindeki itirazların değerlendirilerek görüşülmesi,

  Belediye Meclisi’nin 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı İmar Planı Değişiklikleri Kararına 30 gün askı-ilan süresi içindeki itirazların değerlendirilerek görüşülmesi,
  Konu Belediye Meclisi’nin 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı İmar Planı Değişiklikleri Kararına 30 gün askı-ilan süresi içindeki itirazların değerlendirilerek görüşülmesi,
  Karar Tarihi 05 Ocak 2018 14:40
  Karar No 2018/1
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 09 Kasım

  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemiz İmar Planı ve eki Plan Değişikliklerinin görüşülmesi...

  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemiz İmar Planı ve eki Plan Değişikliklerinin görüşülmesi...
  Konu 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemiz İmar Planı ve eki Plan Değişikliklerinin görüşülmesi...
  Karar Tarihi 09 Kasım 2017 09:58
  Karar No 2017 / 39
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  Beldemize doğal gaz hattının dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında yaptırılmasına ilişkin konunun yeniden görüşülmesi,

  Beldemize doğal gaz hattının dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında yaptırılmasına ilişkin konunun yeniden görüşülmesi,
  Konu 04/01/2017 tarih ve 2017/2 Sayılı Meclis Kararı gereği; Bölgemizde yapılan doğal gaz çalışmaları kapsamında oluşturulan dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilerek Beldemize doğal gaz hattının dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında yaptırılm
  Karar Tarihi 04 Ekim 2017 11:07
  Karar No 2017/36
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Eylül

  Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planlarına 30 gün askı süresi içindeki itiraz dilekçelerinin görüşülmesi.

  Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planlarına 30 gün askı süresi içindeki itiraz dilekçelerinin görüşülmesi.
  Konu Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planlarına 30 gün askı süresi içindeki itiraz dilekçelerinin görüşülmesi.
  Karar Tarihi 14 Eylül 2017 10:50
  Karar No 2017/32
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 12 Haziran

  Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planlarının görüşülmesi

  Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planlarının görüşülmesi
  Konu 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planlarının görüşülmesi
  Karar Tarihi 12 Haziran 2017 14:30
  Karar No 2017/24
  Müdürlük / Birim Fen İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
Tasarım - Yazılım: TveT