Belediye yasaklarına ilişkin tembihname - engelli araç park yeri tesbiti - Ankara Gölbaşı ilçe belediyesi ile kardeş belediye olunması

Belediye yasaklarına ilişkin tembihname - engelli araç park yeri tesbiti - Ankara Gölbaşı ilçe belediyesi ile kardeş belediye olunması

Konu Belediye yasaklarına ilişkin tembihname - engelli araç park yeri tesbiti - Ankara Gölbaşı ilçe belediyesi ile kardeş belediye olunması
Karar Tarihi 05 Temmuz 2017 10:21
Karar No 2017/27-28-30
Müdürlük / Birim Zabıta Amirliği

MADDE -3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, yürürlükte olan Belediye Yasaklarına İlişkin Tembihname’ye ilave madde eklenmesinin görüşülmesi,

    Beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu korumasını, mahalli ortak nitelikteki ihtiyaçlarının belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde karşılanması ve kurum içi kurallara uyulması amacıyla hukuki dayanaklara uygun olarak hazırlanarak 02 Aralık 2016 tarih ve 2016/42 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Belediye Yasaklarına İlişkin Tembihname'ye  Ek Madde 1- Bu Tembihnameye aykırı olan işler, ilgili tarafından giderilmediği takdirde Belediyece giderilir ve masraflar % 20 fazlasıyla ilgili şahıstan tahsil edilir. ve Ek Madde 2- Bu Tembihamede yazılmayan ancak, ihtiyaç duyulan hallerde benzeri hükümler uygulanır. Şeklinde ek maddelerin ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE -4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (p) fıkrası gereğince, Beldemizde engelli araç park yeri tespit edilmesinin görüşülmesi, 

Engelli bireylerin kendilerine tanınan temel hak ve özgürlüklerden yararlanması amacıyla, Beldemizde yapılan hizmetlerde engelli bireylerin araç park sorunlarının giderilmesine de katkıda bulunmak için engelli araç park yerleri tespit etmemiz gerekmektedir.  Bu nedenle; Beldemiz Merkez Camii önünün ve karşısındaki cebin engelli araç park yeri olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE – 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Eylül ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ağustos ayı Meclisin tatil ayı olduğundan, eylül ayı toplantısının 06/09/2017 Çarşamba günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : (Önerge ile gündeme alınan): 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.

Maddesinin p fıkrası uyarınca; Ankara İli Gölbaşı İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunmasının görüşülmesi,

     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin p fıkrası uyarınca; Beldemizin gelişmesine katkıda bulunulması, Sosyal-Kültürel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, araç-gereç konusunda yardımlaşma yapılması, personel eğitimine katkıda bulunulması, bilgi alışverişinde bulunulması için Ankara İli Gölbaşı İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunmasına oy birliği ile karar verildi.

     

      Zerrin GÜNEŞ                        Hasan TİRYAKİOĞLU                            İsmet AYDIN                                                                     

Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                                        Meclis Katibi

 

 

KATEGORİDEKİ DİĞER KARARLAR
 • 05 Temmuz

  Belediye yasaklarına ilişkin tembihname - engelli araç park yeri tesbiti - Ankara Gölbaşı ilçe belediyesi ile kardeş belediye olunması

  Belediye yasaklarına ilişkin tembihname - engelli araç park yeri tesbiti - Ankara Gölbaşı ilçe belediyesi ile kardeş belediye olunması
  Konu Belediye yasaklarına ilişkin tembihname - engelli araç park yeri tesbiti - Ankara Gölbaşı ilçe belediyesi ile kardeş belediye olunması
  Karar Tarihi 05 Temmuz 2017 10:21
  Karar No 2017/27-28-30
  Müdürlük / Birim Zabıta Amirliği
  KARAR DETAYI
Tasarım - Yazılım: TveT