Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 06/09/2017 çarşamba günü saat 16:30’da başlayıp, 14/09/2017 perşembe tamamlanan Eylül Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE -3 : Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planlarına 30 gün askı süresi içindeki itiraz dilekçelerinin görüşülmesi, 

      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca, Meclis Toplantısını müteakip İmar Komisyonu en fazla on iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır ibaresi gereğince; İmar Komisyonuna beş iş günü süre verilerek havale edildi.

14 Eylül 2017 perşembe günü saat 16:30’da görüşmek üzere toplantıya ara verildi.

     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Eylül Ayı Meclis Toplantının 2. Oturumu Meclis Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in başkanlığında üyelerin tümünün iştirakiyle açıldı.

     Gündemin 3. Maddesi gereği, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planlarına 30 gün askı süresi içindeki 42 adet  ve askı süresi dışındaki 4 adet itiraz dilekçeleri İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edilmiştir.

      Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin imar Planlarına 30 gün askı süresi içindeki 42 adet ve askı süresi dışındaki 4 adet itiraz dilekçeleri değerlendirilerek Belediyemiz Meclisince uygun bulunmuş olup, tüm itiraz dilekçelerine göre planların yeniden hazırlanması için  İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
     MADDE – 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, ekim ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; ekim ayı toplantısının 04/10/2017 Çarşamba günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

    Dilek ve Temenniler Konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

    Eylül Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 14 EYLÜL 2017 PERŞEMBE.

 

M. Zerrin GÜNEŞ                    Hasan TİRYAKİOĞLU                 Saygın ÖZTİN

Meclis Başkanı                        Meclis Katibi                             Meclis Katibi

 

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT