İMAR UYGULAMASI İLANI (ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ)

27 Şubat 2024 15:45 Saltukova Belediyesi 590

İ  L  A  N

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1/1000 ölçekli uygulama İmar Planımızın E28-D-22-C-2-B, E28-D-22-C-2-C E28-D-23-D-1-A ve E28-D-23-D-1-D nolu paftasında yer alan Saltukova/Kokaksu Mahallesi 118 ada 2, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 parsel, 119 ada 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 parsel, 120 ada 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsel, 121 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsel, 122 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel, 123 ada 1 parsel, 124 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel, 125 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsel, 126 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsel, 127 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 parsel, 128 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel, 129 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel, 130 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel, 131 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel, 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel, 133 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ve 13 parsel, 134 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel, 135 ada 1 parsel, 136 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel, 137 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel, 138 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel, 139 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel, 140 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel, 141 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel, 142 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsel, 143 ada 1, 2, 3,4, 5 ve 6 parsel, 198 ada 162, 164, 167, 336 ve 338 parsel, 200 ada 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 44 parsel, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel, 202 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsel, 203 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel, 225 ada 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 75 ve 76 parsel,233 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel, 234 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ve 29 parsel, 235 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazların tamamını kapsayan alanlar, 198 ada 168, 169 ve 170 parsel, 205 ada 1 parsel, 206 ada 41, 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 parsel, 225 ada 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve 20 parsel sayılı taşınmazları ayırma çapıyla düzenlenenalanlariçin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğin 17.maddesinin (d) fıkrası ve diğer hükümleri gereği hazırlanan imar uygulaması (arazi ve arsa düzenlemesi) ve birlikte düzenlenen tüm belgelerin (Özet Cetveli-Tahsis Cetveli-Dağıtım Cetveli) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.Maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 25.Maddesi uyarınca 23.02.2024 tarih ve 3 sayılı Encümen Kararı ile birlikte ilan amacıyla Belediyemiz Hizmet binası Toplantı Salonunda bulunan ilan panosunda 1(bir) ay müddetle askıda kalacaktır.İlgililere ilanen duyurulur. 27.02.2024

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.