2024 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

24 Nisan 2024 08:50 Saltukova Belediyesi 284

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 08.04.2024 pazartesigünü saat 15:00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan NİSAN Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI :Alim GENÇ

MADDE -1 :Açılış ve Yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümü toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE- 2 :Saygı Duruşu,

            Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

            Meclis Başkanlığı’na önerge verildi. Ancak, gündeme alınması oy çokluğu ile reddedildi.

MADDE -3 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından Meclis 1. Başkan Vekilliğine iki (2) yıl görev yapmak üzere Osman TOPCUOĞLU seçildi.             

         Yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından Meclis 2. Başkan Vekilliğine iki (2) yıl görev yapmak üzere Ahmet TOPCUOĞLU seçildi.             

MADDE– 4 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, iki (2) yıl görev yapmak üzere 2 (iki) adet Asil ve 2 (iki) adet Yedek Meclis Katibi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 2 adet Asil  Meclis Katip Üyeliğine iki (2) yılgörev yapmak üzere Osman TOPCUOĞLU ve Ahmet TOPCUOĞLU seçildi.             

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından iki (2) adet  Yedek Meclis Katip Üyeliğine iki (2) yılgörev yapmak üzere Ahmet Ali KARAGÖL ve Sait BALLI seçildi.             

MADDE– 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, bir (1) yıl görev yapmak üzere iki (2) adet Encümen Üyesi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından iki (2) adet Encümen Üyeliğine bir (1) yıl görev yapmak üzere Ahmet TOPCUOĞLU ve Mustafa AKÇELEBİ seçildi.             

MADDE- 6: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, bir (1) yılgörev yapmak üzere Bütçe Komisyon Üyesi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Yapılan işaretle oylama sonucunda, Bütçe Komisyon Üye sayısının 4 kişiden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yapılan işaretle oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından dört (4) adet Bütçe Komisyon Üyeliğinebir (1) yıl görev yapmak üzere;Cumhuriyet Halk Partisinden Osman TOPCUOĞLU ve Ahmet TOPCUOĞLU,Adalet Kalkınma Partisinden Bayram AKÇA ve Milliyetçi Hareket Partisinden Mustafa AKÇELEBİ oy birliği ile seçildi.             

MADDE- 7 :Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’neiki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil ve bir (1) adet yedek  üye seçimi,

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe oy çokluğu ile Osman TOPCUOĞLU seçildi.             

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet yedek üyeliğe oy çokluğu ile Ozan YILMAZ seçildi.             

MADDE- 8: Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından 1 (bir) adet asil ve 1 (bir) adet yedek üye seçimi,

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe oy oy çokluğu ile Osman TOPCUOĞLU seçildi.             

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet yedek üyeliğe oy çokluğu ile Ozan YILMAZ seçildi.             

MADDE – 9 : Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne iki yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil ve bir (1) adet yedek  üye seçimi,

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe oy çokluğu ile Osman TOPCUOĞLU seçildi.             

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet yedek üyeliğe oy çokluğu ile Ahmet TOPCUOĞLU seçildi.             

MADDE-10:Üyesi olduğumuz Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği’ne iki yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil ve bir (1) adet yedek üye seçimi,

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe oy çokluğu ile Osman TOPCUOĞLU seçildi.             

        Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet yedek üyeliğeoy çokluğu ile Ozan YILMAZseçildi.             

MADDE – 11 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2023 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi, 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Meclis 1. Başkan Vekili Osman TOPCUOĞLU’nun Başkanlığında, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2023 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu okundu ve Faaliyet Raporu yapılan işaretle oylama sonucunda; çokluğu ile yeterli görüldü.

MADDE – 12 :Belediyede çalışan memur personele sosyal denge tazminatı verilmesi için Belediye Başkanı Alim GENÇ’e yetki verilmesinin görüşülmesi,

Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi gereğince, Belediyemizde görev yapan memurlara sosyal denge tazminatı ödenmesine ve ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılmasına ayrıca, sözleşme metni imzalanması için Belediye Başkanı Alim GENÇ’e yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE – 13 :Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Kadro İhdası Cetvelinin (Memur) görüşülmesi,

22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 09.04.2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin (Memur) kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 14 :Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendi uyarınca , Karboğaz mahallesinde bulunan özgür sokak isminin değiştirilmesi,

Beldemizin ileri gelen sakinlerinden Ramazan ve Dilek GARİP'in Belediye Başkanlığımıza sunduğu dilekçe gereği, elim bir trafik kazasında 24 yaşında vefat eden kızları Sude Nur GARİP'in anısını yaşatmak için evlerinin bulunduğu Sokaka kızlarının adının ve soyadının verilmesi taleplerine istinaden;

 Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendi uyarınca, Karboğaz Mahallesinde bulunan Özgür Sokak isminin, Sude Nur GARİP Sokak olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 15 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mayıs ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

Bir sonraki toplantı günü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Mayıs ayı toplantısının 03.05.2024 Cuma günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

                    MADDE- 16 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz verilmiştir.

Nisan Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 08 NİSAN 2024 PAZARTESİ

 

Alim GENÇ                        Osman TOPCUOĞLU                  Ahmet TOPCUOĞLU

Meclis Başkanı                        Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.