Beldemiz İmar Planı Yeniden Düzenlenerek Askıya Çıkarıldı...

Beldemiz İmar Planı Yeniden Düzenlenerek Askıya Çıkarıldı...

Beldemiz İmar Planı Yeniden Düzenlenerek Askıya Çıkarıldı... Haberler

      3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 12/06/2017 tarih ve 2017/24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılan Beldemize ait NİP-8204,4 ve UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon İmar planına yapılan itirazların tümü 14/09/2017 tarih ve 2017/32 sayılı Meclis Kararıyla uygun bulunarak İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’na iletilmiş ve hazırlanan Banka inceleme raporu doğrultusunda uygun bulunanların uygun bulunduğu şekliyle yüklenici tarafından hazırlanan 7 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası ve 2 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği paftası İmar Komisyonu tarafından görüşülerek onaylandı.

        NİP-8204,4 ve UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon İmar planına yapılan itirazlar neticesinde düzenlenen imar planı değişiklikleri (7 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası (E28D22C2B, E28D22C2A, E28D22C1C, E28D22C2C, E28D22C3B, E28D23D1D, E28D23D4A) ve 2 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği paftası (E28D22C, E28D23D)) 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

M.Zerrin GÜNEŞ     İsmet AYDIN     Saygın ÖZTİN

Meclis Başkanı        Meclis Katibi     Meclis Katibi

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

SALTUKOVA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTA E28D22C - 1/5.000

SALTUKOVA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTA E28D23D - 1/5.000

SALTUKOVA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTA E28D22C2A - 1/1.000​

SALTUKOVA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTA E28D22C1C - 1/1.000

SALTUKOVA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTA E28D22C3B- 1/1.000

SALTUKOVA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTA E28D23D4A- 1/1.000

SALTUKOVA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTA E28D23D1D- 1/1.000

SALTUKOVA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTA E28D22C2C - 1/1.000

SALTUKOVA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PAFTA E28D22C2B - 1/1.000

 

 

   

Tasarım - Yazılım: TveT