Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı Haberler

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/05/2017 cuma günü saat 16:30’da başlayıp, 15/05/2017 pazartesi günü tamamlanan Mayıs Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

               MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ : Hasan TİRYAKİOĞLU

      MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,
Yapılan yoklama sonucunda, Belediye Başkanı görevli olarak il dışında bulunduğundan toplantıya katılamamıştır. Üyelerden de Ceyhun BABALOĞLU’nun toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.
      MADDE – 2 : Saygı Duruşu, 
Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.
Üyelerden Belediye Başkan Vekili Şefarettin TETİK tarafından Meclis Başkanlığına 1 adet önerge verildi. Önerge Meclise okundu ve oy birliği ile son maddeden önce görüşülmek üzere gündeme alındı. Başka önerge sunulmadığından, gündem maddeleri meclise okundu ve görüşmelere başlandı.
      MADDE- 3: 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Cetvellerinin Görüşülmesi,
2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince Belediye Encümeninde incelenerek, görüşü ile birlikte Meclis Başkanlığı’na havale edildi.
2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 41. Maddesinde belirtilen cetveller ile birlikte birer örnekleri Meclis Üyelerine dağıtıldı. İncelemeleri için (5) iş günü süre vererek Bütçe Komisyonuna havale edildi.
15 Mayıs 2017 pazartesi günü saat 16:30’da görüşmek üzere toplantıya ara verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda MAYIS Ayı Meclis Toplantının 2. Oturumu katılan üyelerin iştirakiyle açıldı.

       MECLİS BAŞKANI : M. Zerrin GÜNEŞ

Gündemin 3. Maddesi gereği, 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edilmiştir.
 


2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ait Bütçe Komisyonu Raporu okundu.
2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ekli cetveller görüşüldü ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi.

       MADDE -4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, haziran ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; haziran ayı toplantının 02/06/2017 Cuma günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
    MADDE -5 : (Önerge ile gündeme alınan) : 2017 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

İhalesi yapılacak olan Kapalı Pazaryeri için çelik konstrüksiyon ve çatı kaplama malzemesi ihalesi için İller Bankası A.Ş.' tarafından 600.000 TL. kredi sağlanmıştır. Ancak, 2017 Mali Yılı Bütçesindeki ödeneği yeterli olmadığı, bu nedenle; 
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2017 Mali Yılı Bütçesi içinde tertibi açıldığı halde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel sınıflandırmanın ekonomik kodlamalarına ek ödenek verilmesinin uygun olacağı öngörülmüştür.

2017 Mali Yılı Gider Bütçesi içinde fonksiyonel kodlaman; 04.5.1 Karayolu İnşaat İşleri ve hizmetleri,
-Ekonomik kodlamanın 06.5.7.02 Hizmet Tesisleri tertibine 600.000 TL. ek ödenek verilmesi, ödeneğin İller Bankası A.Ş. den sağlanan krediden karşılanacak olup, giderlerin karşılanabilmesi için ek ödenek verilmesi gerektiğinden; 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereğince, 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi içinde fonksiyonel kodlaman; 04.5.1 Karayolu İnşaat İşleri ve hizmetleri,
-Ekonomik kodlamanın 06.5.7.02 Hizmet Tesisleri tertibine 600.000 TL. ek ödenek verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

      MADDE – 6 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Mayıs Ayı Meclis Toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. 15 MAYIS 2017 PAZARTESİ.

 

 

M. Zerrin GÜNEŞ                   Hasan TİRYAKİOĞLU              İsmet AYDIN 
Meclis Başkanı                        Meclis Katibi                              Meclis Katibi

Tasarım - Yazılım: TveT