Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 01/12/2017 Cuma günü saat 16:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ARALIK Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ : Hasan TİRYAKİOĞLU      

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama.               

     Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin çoğunluğu toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE  2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu.

      Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

      Meclis Başkanlığına 1 adet önerge verilmiştir. Önerge Meclise okundu ve oy birliği ile son maddeden önce görüşülmek üzere gündeme alındı.     

Gündem maddeleri Meclise okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 

Madde 3- 2017 Mali Yılı Bütçesi içerisinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi,

     Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel kodlamanın birinci düzeyleri arasında, aşağıda belirtildiği üzere aktarmaların yapılması uygun olacağı öngörülmüştür. 

      2017 mali yılı gider bütçesi içinde fonksiyonel kodlamanın;

1- Fonksiyonel kodlamanın 01.3.9 Diğer Genel Hizmetleri

a)  Ekonomik kodlamanın 03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları tertibindeki 5.000 TL. Ödeneğin,

b) Ekonomik kodlamanın 03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları tertibindeki 2.500 TL. Ödeneğin,

c) Ekonomik kodlamanın 03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları tertibindeki 3.000 TL. Ödeneğin,

d) Ekonomik kodlamanın 03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri tertibindeki 10.000 TL. Ödeneğin,

e) Ekonomik kodlamanın 03.8.1.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri tertibindeki 4.500 TL. Ödeneğin,

 

2- Fonksiyonel kodlamanın 03.2.0 Yangından korunma Hizmetleri

a) Ekonomik kodlamanın 03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları tertibindeki 10.000 TL. Ödeneğin,

b) Ekonomik kodlamanın 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibindeki 5.000 TL. Ödeneğin,

c) Ekonomik kodlamanın 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibindeki 4.500 TL. Ödeneğin,

 

3- Fonksiyonel kodlamanın 03.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik Hizmetleri

a) Ekonomik kodlamanın 03.2.5.01 Giyecek Alımları tertibindeki 5.000 TL. Ödeneğin,

b) Ekonomik kodlamanın 03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları tertibindeki 3.000 TL. Ödeneğin,

c) Ekonomik kodlamanın 03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları tertibindeki 1.000 TL. Ödeneğin,

d) Ekonomik kodlamanın 03.5.4.01 İlan Giderleri tertibindeki 5.000 TL. Ödeneğin,

e) Ekonomik kodlamanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri tertibindeki 2.000 TL. Ödeneğin,

f) Ekonomik kodlamanın 06.1.1.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları tertibindeki 20.000 TL. Ödeneğin,

 

4- Fonksiyonel kodlamanın 06.3.0 Su temini işleri ve hizmetleri

a) Ekonomik kodlamanın 06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları tertibindeki 10.000 TL. Ödeneğin,

b) Ekonomik kodlamanın 06.1.3.01 Tamir Bakım Aleti Alımları tertibindeki 1.000 TL. Ödeneğin,

c) Ekonomik kodlamanın 06.1.3.90 Diğer Avadanlık Alımları tertibindeki 1.000 TL. Ödeneğin,

d) Ekonomik kodlamanın 06.2.7.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları tertibindeki 5.000 TL. Ödeneğin,

e) Ekonomik kodlamanın 06.2.8.01 Metal Ürün Alımları tertibindeki 2.000 TL. Ödeneğin,

f) Ekonomik kodlamanın 06.5.7.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri tertibindeki 25.000 TL. Ödeneğin,

 

5) Fonksiyonel kodlamanın 08.1.0 Dinlenme ve Spor hizmetleri,

a)  Ekonomik kodlamanın 03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları tertibindeki 1.500 TL. Ödeneğin,

b)  Ekonomik kodlamanın 03.2.3.01 Yakacak Alımları tertibindeki 1.600 TL. Ödeneğin

c) Ekonomik kodlamanın 03.2.3.03 Elektrik Alımları, tertibindeki 5.000 TL. Ödeneğin,

d) Ekonomik kodlamanın 03.2.5.01 Giyecek Alımları tertibine 1.000 TL. Ödeneğin,

e)  Ekonomik kodlamanın 03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları tertibindeki 10.000 TL. Ödeneğin,

f)  Ekonomik kodlamanın 03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları tertibindeki 1.000 TL. Ödeneğin,

g)  Ekonomik kodlamanın 03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları tertibindeki 1.000 TL. Ödeneğin,

h)  Ekonomik kodlamanın 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibindeki 1.000 TL. Ödeneğin,

ı) Ekonomik kodlamanın 03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri tertibindeki 2.000 TL. Ödeneğin,

i)  Ekonomik kodlamanın 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibindeki 2.000 TL. Ödeneğin,

 

Fonksiyonel kodlamanın 04.5.1 Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri,

Ekonomik kodlamanın 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri tertibine toplam 150.600 TL

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince söz konusu bütçe kodlamaları arasında aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Meclisin tatil ayının belirlenmesi,

      2018 yılı için Belediye Meclisinin  tatil ayının belirlenmesi gerektiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi "Belediye Meclisi her yıl tatil kararı alabilir" ibaresi gereğince; 2018 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının "AĞUSTOS" ayı olmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aralık ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; ocak ayı toplantısının 05/01/2018 cuma günü saat 16:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde -6 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.Maddesinin p fıkrası uyarınca; Kocaeli İli Gebze İlçe Belediyesi’yle kardeş şehir olunmasının görüşülmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin ( p) fıkrası uyarınca; Beldemizin gelişmesine katkıda bulunulması, sosyal-kültürel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, araç-gereç konusunda yardımlaşma yapılması, personel eğitimine katkıda bulunulması, bilgi alışverişinde bulunulması için Kocaeli İli Gebze İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 7-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Aralık ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 01 ARALIK  2017 CUMA.

 

Hasan TİRYAKİOĞLU                 Saygın ÖZTİN                 İsmet AYDIN

Meclis 1. Başkan Vekili               Meclis Katibi                  Meclis Katibi

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT