Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı Haberler

      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 02/06/2017cuma günü saat 16:30’da başlayıp, 12/06/2017 tarihinde tamamlanan Haziran Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİSBAŞKAN     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda,üyelerin tümünün toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE -3 : 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planlarının görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca, Meclis Toplantısını müteakip İmar Komisyonu en fazla on iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır ibaresi gereğince; İmar Komisyonuna beş iş günü süre verilerek havale edildi.

12Haziran 2017pazartesi günü saat 16:30’da görüşmek üzere toplantıya ara verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda HAZİRAN Ayı Meclis Toplantının 2. Oturumu Meclis Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in başkanlığında katılan üyelerin iştirakiyle açıldı.

 

Gündemin 3. Maddesi gereği,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemize ait İlave ve Revizyon Kesin İmar Planları İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edilmiştir.

İmar  Komisyonu Raporu okundu.

NİP-8204,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE – 4:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, temmuz ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Temmuz ayı toplantısının 05/07/2017çarşambagünü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 :Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

 

Meclis Üyeleri dilek ve temennilerini sundular.

 

Haziran Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı.12 HAZİRAN 2017PAZARTESİ.

 

M. Zerrin GÜNEŞ                 Hasan TİRYAKİOĞLU                 Saygın ÖZTİN   

Meclis Başkanı                    Meclis Katibi                              Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT