ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Haberler

        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 01/02/2019 cuma günü saat 16:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ŞUBAT Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

     MECLİS BAŞKANI :  M. Zerrin GÜNEŞ       

     Bir  Başkan ve yedi üyenin iştirak ettiği görülen Şubat ayı Meclis toplantısı gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Meclis Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ tarafından açıldı.  Önerge veren bulunmadı ve gündem maddeleri sırasıyla görüşüldü.

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,               

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden İsmet AYDIN ile Ceyhun BABALOĞLU’nun toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE  2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Madde 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mart ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

    5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; mart ayı toplantısının 01 mart 2019 cuma günü saat 16:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 4-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı.

Şubat ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 01 ŞUBAT  2019 CUMA 

 

M. Zerrin GÜNEŞ                          Ergün DEMİREL                      Sefarettin TETİK

Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                             Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT