Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı Haberler

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 07 Nisan 2017 cuma günü saat 16:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan Nisan Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.
   MECLİS BAŞKANI : M. Zerrin GÜNEŞ
MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,
Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümünün toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.
MADDE – 2 : Saygı Duruşu, 
Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.
Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmamıştır.

MADDE -3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, 2 adet Encümen Üyesi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 2 adet Encümen Üyeliğine 1 yıl için görev yapmak üzere Ergün DEMİREL ve Şefarettin TETİK seçildi.

MADDE -4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe Komisyon Üyesi seçimi,
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe Komisyon Üye sayısının 3 kişiden oluşturulmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 3 adet Bütçe Komisyon Üyeliğine, 1 yıl için görev yapmak üzere; Adalet ve Kalkınma Partisinden Hayrullah ÇELİKOĞLU ve Recep HATILOĞLU, Cumhuriyet Halk Partisinden İsmet AYDIN seçildi.


MADDE- 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, 1 (bir) yıl görev yapmak üzere İmar Komisyon Üyesi seçimi,
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, İmar Komisyon Üye sayısının 3 kişiden oluşturulmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından 3 adet İmar Komisyon Üyeliğine, 1 yıl için görev yapmak üzere; Adalet ve Kalkınma Partisinden Ergün DEMİREL ve Şefarettin TETİK, Cumhuriyet Halk Partisinden Hasan TİRYAKİOĞLU seçildi.

MADDE -6 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince, Belediye Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in 2016 Mali Yılına ait 1 (bir) yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Meclis 1. Başkan Vekili Başkanlığında, Belediye Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in 2016 Mali Yılına ait 1 (bir) yıllık Faaliyet Raporu okundu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 7 : Beldemize ait İlave ve Revizyon İmar Planı Öntasarısı ile Banka Görüş Raporunun incelenerek görüşülmesi,

Beldemize ait İlave ve Revizyon İmar Planı Öntasarısı ile Banka Görüş Raporu incelendi. Görüş ve değerlendirmeler yapıldı. Uygun görülmeyen hususlar Meclis Kararında belirtilmek üzere raporlandı. Belediyemiz tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca uygun karar alınabilmesi için Meclis Kararında belirtilen eksikliklerin tamamlanmak üzere planlarla birlikte İller Bankası A.Ş.’ye gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 8 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mayıs ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,
Bir sonraki toplantı günü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Mayıs ayı, toplantının 05/05/2017 Cuma günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE- 9 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Nisan Ayı Meclis Toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. 07 NİSAN 2017 CUMA.

 

 


M. Zerrin GÜNEŞ               Hasan TİRYAKİOĞLU             Saygın ÖZTİN
Meclis Başkanı                    Meclis Katibi                              Meclis Katibi

Tasarım - Yazılım: TveT