2019 - ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI...

11 Aralık 2019 09:53 Saltukova Belediyesi 947

      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 06/12/2019 Cuma günü saat 17:00’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ARALIK Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

MECLİSBAŞKANI : Alim GENÇ

G   Ü   N   D   E   M   :

MADDE  1- Açılış ve yoklama.

        Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu.

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmamıştır.

Gündem maddeleri Meclise okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 

Madde 3- Mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlar için kiralama talebinin görüşülmesi.

       Belediyemiz mülkiyetinde hizmet binaları dışında taşınmaz bulunmadığından, kiralığımızda bulunan alanlar da yeterli olmadığından,Belediye olarak daha iyi, kaliteli hizmet sunulması ayrıca,  belde halkının sosyal,kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Beldemiz tapulaması 182 ada 1 parselde bulunan taşınmazların krokide gösterilen 8.260.69 m2 açık alanlar, 114.85 m2 kapalı alanlar ve 1.584.46 m2 yeşil alanlar için kiralama talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 4- 2019 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi.

2019 mali yılı bütçesinde;

Aşağıda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Fonksiyonel sınıflandırmanın ekonomik düzeylerine;

1-Fonksiyonel Sınıflandırmanın 04.5.1 Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın,

03.2.3.01 Yakacak Alımları tertibine 10.000 TL.

03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibine 30.000 TL.

03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 5.000 TL.

03.7.3.04 İş Makinesi Onarım Giderleri tertibine 1.000 TL.

03.07.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 5.000 TL.

Olmak üzere 51.000 TL.

2-Fonksiyonel Sınıflandırmanın 06.3.0 Su temini işleri ve hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 06.5.7.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri

Tertibine 10.000 TL.

Bütçenin yukarıda belirtilen harcama kalemine aktarma yapılabilecek tertipler aşağıya çıkarılmıştır.

1- Fonksiyonel Sınıflandırmanın 01.3.9 Diğer genel hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları tertibinden 15.000 TL.

03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları tertibinden 17.000 TL.

03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları tertibinden 10.000 TL.

03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibinden 10.000 TL.

03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden 9.000 TL.

Olmak üzere 61.000 TL.

           Toplam 61.000 TL. ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarmanın yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince oybirliği ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 5- Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliği için bir (1) asil ve bir (1) yedek üye seçimi.

Yapılan oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe Sefarettin ÇAĞLAR oy birliği ile seçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet yedek üyeliğe Tezcan ERTÜRK oy birliği ile seçilmiştir.

 

                        MADDE 6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Meclisin (bir aylık) tatil ayının belirlenmesi.

        2020 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının belirlenmesi gerektiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi "Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir" ibaresi gereğince; 2020 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının "AĞUSTOS" ayı olmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, gelecek ayın toplantı günü ve saatinin belirlenmesi.

           5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; ocak ayı toplantısının 03/01/2020cuma günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 8-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

        Aralık ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 06 ARALIK  2019 CUMA

 

Alim GENÇ                Osman TOPCUOĞLU                  Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                 Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.