2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

08 Haziran 2022 10:39 Saltukova Belediyesi 426

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 03.06.2022 cumagünü saat 17:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan Haziran Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİSBAŞKANI: Alim GENÇ

MADDE- 1 :Açılış ve Yoklama,

Toplantıya katılamayan Yılmaz ÇAKIROĞLU, Sait BURUŞ, Ceyhun BABALOĞLU ve Ercan AKÇA’nın mazeretleri Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. 

Önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri okundu. Gündeme kaldığı yerden devam edildi.

MADDE-3:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) bendi gereğince yürürlükte olan Belediye Yasaklarına ilişkin Tembihname'ye ilave madde eklenmesinin görüşülmesi,

Beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu korumasını, mahalli ortak nitelikteki ihtiyaçlarının belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde karşılanması ve kurum içi kurallara uyulması amacıyla hukuki dayanaklara uygun olarak hazırlanarak 02 Aralık 2016 tarih ve 2016/42 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Belediye Yasaklarına İlişkin Tembihname'ye  Ek Madde-4: Gayri Sıhhi 2. ve 3. Sınıf İşyerlerinin Açılış ve Kapanış Saatlerinin, 21 Mart-21 Ekim tarihleri arası Yaz Döneninde: 08:00-20:00, 21 Ekim-21 Mart Kış Döneminde:08:00-18:30 şeklinde düzenlenerek ek maddenin ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE-4: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, temmuz ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; temmuz ayı toplantısının 01/07/2022 Cuma günü saat 17:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-5 :Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler sunuldu.

Haziran ayı toplantısında görüşülecek başka gündem konusu bulunmadığından toplantı oy birliği ile kapatıldı. 03 HAZİRAN 2022 CUMA

 

Alim GENÇ                    Sefarettin ÇAĞLAR         Osman TOPCUOĞLU

Meclis Başkanı                Meclis Katibi                   Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.