2022 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

14 Kasım 2022 09:38 Saltukova Belediyesi 609

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 04/11/2022 tarihinde başlayıp, 09/11/2022 tarihinde tamamlanan Kasım Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 :Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Ceyhun BABALOĞLU, Ali KARAGÖL ve Tezcan ERTÜRK’ün mazeret dilekçeleri Meclisin bilgisine sunuldu. Üyelerin çoğunluğunun iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

                        Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı.

MADDE – 3 :Araç tahsis talebi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e) bendi gereğince; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan terkini yapılmış olan ihtiyaç fazlası bir (1) adet 4*4 çift kabin kamyonet için tahsis talebinde bulunulmasına, konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Alim GENÇ’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE- 4 :  2022 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

2022 mali yılı ek bütçe taslağı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna iki (2) iş günü süre verilerek havale edildi.

MADDE – 5 :2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna iki (2)iş günü süre verilerek havale edildi.

 

09 Kasım 2022 çarşamba günü saat 17:30’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 2. oturumuna 09 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 17:30’da, Meclis Başkanı Alim GENÇ’in Başkanlığında, üyelerin çoğunluğunun iştirakiyle Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı ve toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Toplantıya katılamayan üyelerden Hasan TİRYAKİOĞLU, Ali KARAGÖL ve Sait BURUŞ’un mazeret dilekçeleri Meclisin bilgisine sunuldu ve uygun görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesinekaldığı yerden devam edildi.

MADDE- 4 :  2022 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince ;2022 Mali Yılı Ek Bütçesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel kodlamaların ekonomik düzeylerine ek ödenek verilmesinin uygun olacağı öngörülmüştür.
           2022 Mali Yılı Gider Bütçesi İçinde :

  1. Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 878.500,00 TL. ödenek verildiği.
  2. Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 878.500,00 TL.olarak gelir fazlası karşılık tablosu,
  3. 2022mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir fazlasının karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığı,

Giderlerin karşılanabilmesi için 878.500,00 TL. ek ödenek verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince ;2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 62. maddesi gereğince ;

2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunup, ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2023 Mali Yılı Gider Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 21.000.000 TL.olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 21.000.000 TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2023 Mali Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2023 Mali Yılı ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi son şekliyle madde madde okunup oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE – 6 :Aralık ayı toplantı yeri, günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; aralık ayı toplantısının 02/12/2022 cuma günü saat 17:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 7 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Kasım Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 09 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

 

Alim GENÇ                     Sefarettin ÇAĞLAR                      Mehmet DURMUŞOĞLU

Meclis Başkanı                 Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.