2024 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

14 Haziran 2024 14:41 Saltukova Belediyesi 576

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 07.06.2024cuma günü saat 17:00’da başlayıp, 11.06.2024 tarihinde tamamlanan HAZİRAN Ayı Meclis Toplantı Karar Özetidir.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

MADDE -1 : Açılış ve Yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, Üyelerin tümünün toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.Gündemegeçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. 

MADDE- 2 : Saygı Duruşu,

           Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı.Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

MADDE-3 :Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ne 1 asil ve 1 yedek üye seçimi,

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe Ahmet Ali KARAGÖL oy çokluğu ileseçildi.

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ne iki (2) yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet yedek üyeliğe Ahmet TOPCUOĞLU oy birliği ile seçildi. 

MADDE-4: Belediyemizde mevcut Norm Kadroda boş bulunan 1 adet 5 dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun 3 dereceli kadroya yükseltilmesi,

Belediyemizde mevcut Norm Kadroda boş bulunan 1 adet 5 dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun 3 dereceli kadroya yükseltilmesi gerektiğinden; 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 02.06.2024 tarih ve 32564 Sayılı Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE-5: Doğalgaz projesinin uygulandığı alanlarda, sonradan Belediyemizce yapılacak olan imar uygulamaları esnasında ortaya çıkan maliyetlerin Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi,  

Doğal gaz hizmetini imar/parsel vb. nedenlerden dolayı alamayanlara yönelik olarak, doğal gaz arzının sağlanabilmesi amacıyla 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin g fıkrasına 8 inci bent eklenmiştir. Bahse konu 8 inci bent "(Ek:25/11/2020-7257/7 md.) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama İmar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların İmar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden İtibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilir"' şeklindedir. Yapı kayıt belgesi bulunan konutlara ulaşan yollar ile ilgili olarak, uygulama imar planı olmayan veya imar planı olan alanlarda imar yollarının imar mevzuatına göre açılmamış, parsel terkin işlemleri yapılmamış olduğu durumlarda doğal gaz hizmetinin ulaştırılmasına böylece imkan sağlanması konusunda Meclisimizce görüşülerek karar alınması hususunda yapılan görüşmede; Doğal gazın kullanıcılara ulaştırılması amacı ile İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapıların bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış/açılamamış olması durumunda; bu bölgelerde doğal gaz dağıtım faaliyetleri kapsamında yapılacak doğal gaz çalışmalarına ait her türlü yeraltı ve yerüstü tesisler, halihazır yollar kullanılarak yapılabilir. Bu kapsamda bulunan doğal gaz altyapı ve üstyapı tesisleri yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetlerin Belediyemizce karşılanacağı hususu katılanların oy çokluğu ile taahhüt ve kabul edildi.

MADDE-6: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendi uyarınca, Cadde ve sokak isimleri verilmesi, 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemesi sonucu açılan yeni yollara ad verilmesi gerektiğinden; Meclis Üyelerinin aşağıda Mahallesi ve koordinatları ile verilen yazılı teklifi okunduğu şekliyle;

Kokaksu Mahallesi 1 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

1_1

424605.062

4598513.148

1_2

425043.188

4598560.347

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun ANAFARTALAR CADDESİ olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 2 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

2_1

424380.027

4598264.233

2_2

424504.274

4598254.338

2_3

424615.332

4598258.834

2_4

425077.306

4598298.227

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun KOCATEPE CADDESİ olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu-Sarıkum Mahallesi 3 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

3_1

424588.303

4598085.832

3_2

424967.115

4597939.765

3_3

424980.459

4597937.524

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun FATİH CADDESİ olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 4 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

4_1

424418.190

4598506.341

4_2

424540.012

4598478.570

4_3

424590.285

4598478.630

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun YILDIZ SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 5 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

5_1

424453.207

4598493.649

5_2

424439.179

4598431.862

5_3

424426.056

4598395.032

5_4

424422.901

4598365.638

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun AYBÜKE SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 6 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

6_1

424509.069

4598480.608

6_2

424480.530

4598361.860

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun UYGUR SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 7 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

7_1

424526.797

4598475.844

7_2

424527.503

4598364.565

7_3

424524.025

4598331.682

7_4

424527.783

4598320.421

7_5

424527.917

4598261.448

7_6

424517.576

4598320.462

7_7

424512.418

4598286.732

7_8

424512.230

4598260.716

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun OĞUZ SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 8 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

8_1

424385.049

4598365.329

8_2

424469.472

4598356.470

8_3

424488.279

4598359.563

8_4

424533.988

4598358.153

8_5

424591.037

4598359.420

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun VADİ SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu-Sarıkum Mahallesi 9 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

9_1

424453.184

4598252.867

9_2

424433.044

4598103.800

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun SEVGİ SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 10 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

10_1

424447.933

4598187.781

10_2

424595.679

4598186.901

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun ÜLKÜ SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu-Sarıkum Mahallesi 11 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

11_1

424537.182

4598183.750

11_2

424534.221

4598152.821

11_3

424503.106

4598059.735

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun ÇAKMAK SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu-Sarıkum Mahallesi 12 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

12_1

424443.508

4598154.983

12_2

424574.733

4598092.551

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun ÇAĞLAYAN SOKAK olarak adının belirlenmesine,

 

Kokaksu Mahallesi 13 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

13_1

424693.567

4598512.625

13_2

424695.096

4598271.657

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun SARIKAYA SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 14 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

14_1

424766.801

4598520.514

14_2

424775.282

4598278.495

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun MENEKŞE SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 15 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

15_1

424697.661

4598419.025

15_2

424858.305

4598436.331

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun GÜNEY SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu-Sarıkum Mahallesi 16 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

16_1

424697.171

4598259.790

16_2

424699.357

4598163.905

16_3

424693.567

4598124.389

16_4

424673.503

4598061.562

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun KÖMÜR SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 17 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

17_1

424775.703

4598266.487

17_2

424780.911

4598119.190

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun MADEN SOKAK olarak adının belirlenmesine, .

Kokaksu-Sarıkum Mahallesi 18 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

18_1

424700.924

4598145.756

18_2

424789.038

4598112.417

18_3

424870.200

4598096.921

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun BESTE SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 19 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

19_1

424875.320

4598436.200

19_2

425058.299

4598450.220

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun DURU SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 20 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

20_1

424971.054

4598387.491

20_2

425064.850

4598398.069

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun BERRAK SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 21 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

21_1

424965.238

4598437.072

21_2

424971.851

4598295.256

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun DOLUNAY SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 22 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

22_1

425011.673

4598388.550

22_2

425020.455

4598299.401

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun SÜMBÜL SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu-Sarıkum Mahallesi 23 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

23_1

424975.474

4598283.522

23_2

424984.429

4598105.493

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun ORTANCA SOKAK olarak adının belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Sarıkum Mahallesi 24 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

24_1

425020.177

4598204.425

24_2

425026.651

4598111.118

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun YEDİVEREN SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 25 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

25_1

424982.996

4598203.758

25_2

425087.459

4598216.655

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun KARDELEN SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Sarıkum Mahallesi 26 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

26_1

424887.206

4598097.050

26_2

424993.802

4598100.064

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun GÖKKUŞAĞI SOKAK olarak adının belirlenmesine,

Kokaksu Mahallesi 27 numaralı yol Koordinatları (ITRF96)

Nokta No

Y

X

27_1

424971.272

4598542.542

27_2

424979.918

4598450.232

Yukarıda Mahallesi ve koordinatları verilen yolun CESUR SOKAK olarak adının belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE-7 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, temmuz ayı toplantı yeri,  günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Temmuz ayı toplantısının Belediye Meclisi Toplantı salonunda 05.07.2024 cuma günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE -8 :5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi gereğince; 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5. Maddesi Su Ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi,

2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5. Maddesi Su Ücretlerinin görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna bir (1) iş günü süre verilerek oy birliği ile havale edildi.

MADDE-9: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2024 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

2024 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna bir (1) iş günü süre verilerek oy birliği ile havale edildi.

Toplantıya 11.06.2024 salı günü saat 17:00’da görüşmek üzere ara verildi.

 

  1. OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda HAZİRAN Ayı Meclis Toplantının 2. oturumunu yapmak üzere 11.06.2024salıgünü saat 17:00’da katılan üyelerin iştirakiyle toplandı.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

Başkan ve sekiz üyenin iştirak ettiği görülen Haziran Ayı  Meclis toplantısının 2. oturumu Meclis Başkanı Alim GENÇ tarafından açıldı. Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Sait BALLI'nın mazeret dilekçesi okundu ve oy birliği ile uygun görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine kaldığı yerden devam edildi.

 

MADDE-8: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) bendi gereğince; 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5. Maddesi Su Ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi,

2024 Mali Yılı Gelir Tarifesini 5. Maddesi su ücretleri Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından

görüşülerekMeclise iade edilmiştir.

 

2024 Mali Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Plan ve Bütçe Komisyonunca 2024 mayıs ayı yıllık enflasyon oranının % 75,45 olarak Devlet İstatistik Kurumu tarafından açıklandığı, geriye dönük altı aylık enflasyon oranı % 26,21 olaraktespit edildiği, bu veriler değerlendirilmiş olup yukarıda belirtilen 2024-5 dönem itibarı ve 01 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Liman ve Sanayi Suyu Ücreti  % 26 olmaküzere Su metreküp ücretlerinde % 20 diğer abonelik ücretlerinde ise % 26 olarak düzenlemeyapılarak, aşağıdaki yazılı şekliyle 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesine eklenmesine;

 

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

2024 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

 

 
               

 

 

ÜCRETE TABİ İŞLER: 2464 say. Kan. Mad. -97

 

 
               

 

 

Belediye Kanunu’nda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler özel hükümlere tabidir.

 

 
   
   

Tarifede yer alan tutarlara Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir.

   

Katma Değer Vergisi Oranına göre ayrıca tahsil edilir.

   
                   
       
 

MADDE-5:

 

 
 

SU ÜCRETLERİ:

 

 
 

1- Belediyemiz su sayaçlarının okunması,  tahakkuka alınarak tahsil edilmesi şu şekilde yapılır:
a- Belediyemizde kayıtlı bulunan abonelerin sayaçlarının okunması çift ayların son haftasında yapılır.
b- Sayaçların okunması esnasında su tüketim miktarını, ücretini ve son ödeme tarihini gösteren ihbarname abone sahibine verilir.
c- Okunan sayaçların sarfiyatı tespit edilerek ilk ve son endeksler yazılıp sarfiyat tutarları belirlendikten sonra su tahakkuk işlemleri, sayaç okuma ayı içinde yapılır.
d- Tahsilat şubesi tarafından su ve su tüketimine bağlı ücretler tahsilat makbuzu karşılığında tahsil edilir.
e- İhbarnamede belirtilen son ödeme tarihini geçiren aboneye ikinci ihbarname gönderilir. İhbarnameyi aldığı halde borcunu ödemeyen abonenin suyu kesilerek, icra yolu ile tahsil edilmek üzere takibe alınır.
f- Son ödeme tarihinde borcunu ödemeyen abonelerden 6183 sayılı yasa ile tespit edilen oranda gecikme cezası alınır.
g- Yeni yapılan inşaatlara yapı kullanma izni verilmeden mesken veya işyeri olarak kaydı yapılmaz. Abone kaydı “İNŞAAT” olarak yapılır. Su ücretleri buna göre tahakkuku yapılarak tahsil edilir.
h- Sayacı arızalı olan aboneler sayaçlarının arızalı olduğunu belediyenin ilgili birimine iletmek zorundadır. Abonelerin sayaçları belediyece sökülür. Bu hizmet karşılığında ücret alınmaz.

i- Tamiratı belediyeden istenen su sayaçlarının tamiratı belediyece yaptırılır. Tamiratı yaptırılan su sayacından, tamir ücretinden başka ilave ücret alınmaz. Tamir ücreti tahsilat makbuzu ile tahsil edilir. 
j- Abonelerin sayacı ile şebeke arasında kalan bağlantı hatlarında meydana gelen arızalar belediye tarafından giderilir. Onarıma ait malzemeler abone tarafından temin edilir.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2- Yeni abone kabulünde aşağıdaki ücretler alınır.

 

 
 

Meskenler:

 

 

258.02 TL

a- Bağlantı Ücreti 

 

 

258.02 TL

b- Numaralama bedeli 

 

 

112.18 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

 

 

559.83 TL

d- Depozito       

 

 
               

 

 
 

 

Ticarethaneler:

 

 

258.02 TL

a- Bağlantı Ücreti 

 

 

258.02 TL

b- Numaralama bedeli 

 

 

112.18 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

 

 

839.75 TL

d- Depozito       

 

 
               

 

 
               

 

 
               

 

 
 

İnşaatlar:

 

 

258.02 TL

a- Bağlantı Ücreti 

 

 

258.02 TL

b- Numaralama bedeli 

 

 

112.18 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

 

 

1,399.58 TL

d- Depozito       

 

 
               

 

 
 

Zirai amaçlı aboneler:

 

 

258.02 TL

a- Bağlantı Ücreti 

 

 

258.02 TL

b- Numaralama bedeli 

 

 

112.18 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

 

 

559.83 TL

d- Depozito       

 

 
               

 

 
 

3- 2024 yılında uygulanacak su fiyat tarifesi:                                               (Aşağıda belirtilen dönemlerden geçerli olmak üzere uygulanır) KDV Kan. göre oran belirlenen oran üzerinden hesaplanır.

 

 
 

 

 
 

2024 yılı Temmuz-Ağustos okuması

2024-5 DÖNEM

 

 

 

17.05 TL

a- Meskenlerde

     

 

 

22.34 TL

b- Ticarethanelerde  

     

 

 

36.76 TL

c- İnşaatlarda

     

 

 

21.01 TL

d- Kamu kuruluşlarında             

     

 

 

22.25 TL

e- Zirai amaçlı aboneler

     

 

 

113.31 TL

f- Liman ve sanayi suyu

   

 

 
   

 

 
 

4- Bina sahibi adına yapılmış abone kayıtlarının kiracı adına açılması halinde meskenler için alınan depozito bedeli alınır.

 

 
 

 

 
 

5- Su borcu bulunarak suyu kesilen abonelerin borçlarının ödenmesi halinde tekrar su bağlantı ücreti alınmaz.

 

 
 

 

 
               

 

 
 

6- 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5595 Sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 1005 Sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 1 göre “Bu Kanun ve 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti %50 den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.”  Gereğince meskenler için tespit edilmiş tarife aşağıdaki gibi uygulanır:

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

8.53 TL

Meskenlerde:

 

 
   

 

 
 

7- Belediye sınırları içinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet eden evde bakıma muhtaç çalışma gücünü kaybetmiş olup,  %60 ve üzeri sürekli ve ağır özürlü olduğu, sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş, aynı adreste bulunan su aboneleri için:

 

 
 

 

 
 

 

 

11.37 TL

Meskenlerde:

 

 
   

 

 
 

8- Kaçak su kullananlara, tarifesine bağlı olarak her dönem için 30 (otuz) ton dan 6 (altı) dönem için 180 (yüz seksen) ton su bedeli ve ayrıcaİdari Para cezası uygulanır.

 

 
 

 

 
 

 

 
               

 

 
 

9- Sayacı azılalı olup belediye görevlileri tarafından sökülen sayaçların okumaları geriye dönük 365 günün ortalaması alınarak tahakkuk ettirilir. 365 günden az aboneliği bulunanlar için geriye dönük günler ortalaması alınır.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10/ a- Belediyemizce ön ödemeli su sayaçlarının öncelikle yeni açılacak aboneler, geçmiş dönemlere ait borcu bulunan aboneler ve su sayacı bozulan aboneler için uygulamaya geçilmesine, bu sisteme geçiş yukarıda sayılan aboneler dışında Resmi Kurumlar hariç diğer tüm abonelerin de 28.02.2018 tarihine kadar geçiş yapmış olmalarına,                                                                                                                 b-Uygulamasına geçilen ön ödemeli su sayaçlarının aboneler tarafından piyasadan temin edilmesine, abonelerimizin geçmiş dönem su borçlarının da (6) eşit taksit halinde  tahsil edilmesine, geçmiş dönemlere ait su bedellerini ve taksitlerini ödemeyen abonelerin su kartlarına ilgili taksit ya da taksitlerini ödeyene kadar yeni bir su yüklemesi yapılmamasına,                                                                                          c- Ön ödemeli su sayacına geçen abonelerimize ilk kart yüklemesinde abone olma tarihinden itibaren 1 yıl süre ile % 20 indirimli su kullanım hakkı  verilmesine,                                                                                                                        d- Ayrıca yetki verilen firmanın teknik şartnamesine ilaveten, belediyemiz bilgisayar programlarını ücretsiz kuracak, gerekirse programlandırılmış bilgisayar sistemi kurup, program konusunda sürekli sorumlu olmalarına,                                                        e-Yukarıda belirtilen tüm abonelerin ön ödemeli su sayacına geçiş süresinin 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına,

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesini 5. Maddesi su ücretlerinin yukarıda yazıldığı şekliyle günümüz ekonomik şartlarına göre güncellenerek kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE-9: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2024 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

2024 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edilmiştir.

2024 Mali Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

2024 Mali Yılı Bütçesi ek ödenek verilmesi ile ilgili maddeler aşağıdaki şekliyle;

1- Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 7.400.000 TL. ödenek verildiği,

2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 7.400.000 TL. olarak gelir fazlası karşılık tablosu,

3- 2024 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir fazlasının karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığı,

4-  Ek Ödenek Bütçesini oluşturan cetveller;

            a) Ödenek Cetveli (A)

      b) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)  

Bütçenin belirtilen cetvellerden oluştuğu,

Giderlerin karşılanabilmesi için 7.400.000 TL. ek ödenek verilmesine,  

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 62. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereğince,2024 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesininkabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE-10 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

                        Meclis Üyeleri ve vatandaşlar dilek ve temennilerini sundular.

HaziranAyı Meclis Toplantısının 2. oturumunda görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı oy birliği ile kapatıldı. 11 HAZİRAN 2024 SALI

 

 

Alim GENÇ                     Ahmet TOPCUOĞLU                    Osman TOPCUOĞLU

Meclis Başkanı                 Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

 

PLAN VE BÜTÇE  KOMİSYON RAPORU

Resim1

 

T.C.

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

KARAR NO:2024-2

 

RAPOR

TARİHİ: 10.06.2024

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Konu: 2024 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Verilmesi.

 

            Saltukova Belediye Meclisinin 07/06/2026 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 2024 mali yılı bütçesi ek ödenek verilmesi ile ilgili görüşmelerini tamamlamış ve aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır.

 

  1. Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 7.400.000 TL. ödenek verildiği.
  2. Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 7.400.000 TL. olarak gelir fazlası karşılık tablosu,
  3. 2024 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir fazlasının karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığı,

4-   Ek Ödenek Bütçesini oluşturan cetveller;

      a) Ödenek Cetveli (A)

      b) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)

     

Bütçenin belirtilen cetvellerden oluştuğu,

 

 

 

Komisyonumuzca 10 HAZİRAN 2024 tarihinde oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

 

 

 

Bütçe Komisyonu Başkanı                             Bütçe Komisyonu Başkan Vekili

Osman TOPCUOĞLU                                          Ahmet TOPCUOĞLU

 

 

 

Üye                                                                                  Üye                                       

Bayram AKÇA                                                      Mustafa AKÇELEBİ     

 

Resim1

 

T.C.

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

KARAR NO:2024-3

 

RAPOR

TARİHİ: 10.06.2024

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

KONU: 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5. Maddesi.

 

Saltukova Belediye Başkanlığı 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5. Maddesi Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

            Saltukova Belediye Meclisinin 07/06/2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5. Maddesi üzerine görüşmelerini tamamlamış ve aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır.

 

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

2024 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

 

 
               

 

 

ÜCRETE TABİ İŞLER: 2464 say. Kan. Mad. -97

 

 
               

 

 

Belediye Kanunu’nda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler özel hükümlere tabidir.

 

 
   
   

Tarifede yer alan tutarlara Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir.

   

Katma Değer Vergisi Oranına göre ayrıca tahsil edilir.

   
                   
       
 

MADDE-5:

 

 
 

SU ÜCRETLERİ:

 

 
 

1- Belediyemiz su sayaçlarının okunması,  tahakkuka alınarak tahsil edilmesi şu şekilde yapılır:
a- Belediyemizde kayıtlı bulunan abonelerin sayaçlarının okunması çift ayların son haftasında yapılır.
b- Sayaçların okunması esnasında su tüketim miktarını, ücretini ve son ödeme tarihini gösteren ihbarname abone sahibine verilir.
c- Okunan sayaçların sarfiyatı tespit edilerek ilk ve son endeksler yazılıp sarfiyat tutarları belirlendikten sonra su tahakkuk işlemleri, sayaç okuma ayı içinde yapılır.
d- Tahsilat şubesi tarafından su ve su tüketimine bağlı ücretler tahsilat makbuzu karşılığında tahsil edilir.
e- İhbarnamede belirtilen son ödeme tarihini geçiren aboneye ikinci ihbarname gönderilir. İhbarnameyi aldığı halde borcunu ödemeyen abonenin suyu kesilerek, icra yolu ile tahsil edilmek üzere takibe alınır.
f- Son ödeme tarihinde borcunu ödemeyen abonelerden 6183 sayılı yasa ile tespit edilen oranda gecikme cezası alınır.
g- Yeni yapılan inşaatlara yapı kullanma izni verilmeden mesken veya işyeri olarak kaydı yapılmaz. Abone kaydı “İNŞAAT” olarak yapılır. Su ücretleri buna göre tahakkuku yapılarak tahsil edilir.
h- Sayacı arızalı olan aboneler sayaçlarının arızalı olduğunu belediyenin ilgili birimine iletmek zorundadır. Abonelerin sayaçları belediyece sökülür. Bu hizmet karşılığında ücret alınmaz.

i- Tamiratı belediyeden istenen su sayaçlarının tamiratı belediyece yaptırılır. Tamiratı yaptırılan su sayacından, tamir ücretinden başka ilave ücret alınmaz. Tamir ücreti tahsilat makbuzu ile tahsil edilir. 
j- Abonelerin sayacı ile şebeke arasında kalan bağlantı hatlarında meydana gelen arızalar belediye tarafından giderilir. Onarıma ait malzemeler abone tarafından temin edilir.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
               

 

 
 

2- Yeni abone kabulünde aşağıdaki ücretler alınır.

 

 
 

Meskenler:

 

 

258.02 TL

a- Bağlantı Ücreti         

 

 

258.02 TL

b- Numaralama bedeli 

 

 

112.18 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

 

 

559.83 TL

d- Depozito       

 

 
               

 

 
 

Ticarethaneler:

 

 

258.02 TL

a- Bağlantı Ücreti         

 

 

258.02 TL

b- Numaralama bedeli 

 

 

112.18 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

 

 

839.75 TL

d- Depozito       

 

 
               

 

 
               

 

 
               

 

 
 

İnşaatlar:

 

 

258.02 TL

a- Bağlantı Ücreti         

 

 

258.02 TL

b- Numaralama bedeli 

 

 

112.18 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

 

 

1,399.58 TL

d- Depozito       

 

 
               

 

 
 

Zirai amaçlı aboneler:

 

 

258.02 TL

a- Bağlantı Ücreti         

 

 

258.02 TL

b- Numaralama bedeli 

 

 

112.18 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

 

 

559.83 TL

d- Depozito        

 

 
               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

3- 2024 yılında uygulanacak su fiyat tarifesi:                                               (Aşağıda belirtilen dönemlerden geçerli olmak üzere uygulanır) KDV Kan. göre oran belirlenen oran üzerinden hesaplanır.

 

 
 

 

 
 

2024 yılı Temmuz-Ağustos okuması

2024-5 DÖNEM

 

 

 

17.05 TL

a- Meskenlerde   

     

 

 

22.34 TL

b- Ticarethanelerde  

     

 

 

36.76 TL

c- İnşaatlarda   

     

 

 

21.01 TL

d- Kamu kuruluşlarında             

     

 

 

22.25 TL

e- Zirai amaçlı aboneler

     

 

 

113.31 TL

f- Liman ve sanayi suyu

   

 

 
   

 

 
 

4- Bina sahibi adına yapılmış abone kayıtlarının kiracı adına açılması halinde meskenler için alınan depozito bedeli alınır.

 

 
 

 

 
 

5- Su borcu bulunarak suyu kesilen abonelerin borçlarının ödenmesi halinde tekrar su bağlantı ücreti alınmaz.

 

 
 

 

 
               

 

 
 

6- 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5595 Sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 1005 Sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 1 göre “Bu Kanun ve 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti %50 den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.”  Gereğince meskenler için tespit edilmiş tarife aşağıdaki gibi uygulanır:

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

8.53 TL

Meskenlerde:

 

 
   

 

 
 

7- Belediye sınırları içinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet eden evde bakıma muhtaç çalışma gücünü kaybetmiş olup,  %60 ve üzeri sürekli ve ağır özürlü olduğu, sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş, aynı adreste bulunan su aboneleri için:

 

 
 

 

 
 

 

 

11.37 TL

Meskenlerde:

 

 
   

 

 
 

8- Kaçak su kullananlara, tarifesine bağlı olarak her dönem için 30 (otuz) ton dan 6 (altı) dönem için 180 (yüz seksen) ton su bedeli ve ayrıca İdari Para cezası uygulanır.

 

 
 

 

 
 

 

 
               

 

 
 

9- Sayacı azılalı olup belediye görevlileri tarafından sökülen sayaçların okumaları geriye dönük 365 günün ortalaması alınarak tahakkuk ettirilir. 365 günden az aboneliği bulunanlar için geriye dönük günler ortalaması alınır.

 

 
 

 

 
 

 

 
               

 

 
 

10/ a- Belediyemizce ön ödemeli su sayaçlarının öncelikle yeni açılacak aboneler, geçmiş dönemlere ait borcu bulunan aboneler ve su sayacı bozulan aboneler için uygulamaya geçilmesine, bu sisteme geçiş yukarıda sayılan aboneler dışında Resmi Kurumlar hariç diğer tüm abonelerin de 28.02.2018 tarihine kadar geçiş yapmış olmalarına,                                                                                                                 b- Uygulamasına geçilen ön ödemeli su sayaçlarının aboneler tarafından piyasadan temin edilmesine, abonelerimizin geçmiş dönem su borçlarının da (6) eşit taksit halinde  tahsil edilmesine, geçmiş dönemlere ait su bedellerini ve taksitlerini ödemeyen abonelerin su kartlarına ilgili taksit ya da taksitlerini ödeyene kadar yeni bir su yüklemesi yapılmamasına,                                                                                          c- Ön ödemeli su sayacına geçen abonelerimize ilk kart yüklemesinde abone olma tarihinden itibaren 1 yıl süre ile % 20 indirimli su kullanım hakkı  verilmesine,                                                                                                                        d- Ayrıca yetki verilen firmanın teknik şartnamesine ilaveten, belediyemiz bilgisayar programlarını ücretsiz kuracak, gerekirse programlandırılmış bilgisayar sistemi kurup, program konusunda sürekli sorumlu olmalarına,                                                        e- Yukarıda belirtilen tüm abonelerin ön ödemeli su sayacına geçiş süresinin 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına,

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                 

 

Komisyonumuzca 2024 mayıs ayı yıllık enflasyon oranının %75,45 olarak Devlet İstatistik Kurumu tarafından açıklandığı, geriye dönük altı aylık enflasyon oranı % 26,21 olarak tespit edildiği, bu veriler değerlendirilmiş olup yukarıda belirtilen 2024-5 dönem itibarı ve 01 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Liman ve Sanayi Suyu Ücreti  %26 olmak üzere Su metreküp ücretlerinde %20 diğer abonelik ücretlerinde ise %26 olarak düzenleme yapılmasına, komisyonumuz üyesi Bayram AKÇA nın fiyatların artırılmaması yönünde görüş bildirmesi üzerine Komisyonumuzca 10 HAZİRAN 2024 tarihinde oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.

 

Bütçe Komisyonu Başkanı                                      Bütçe Komisyonu Başkan Vekili

Osman TOPCUOĞLU                                            Ahmet TOPCUOĞLU

 

 

 

Üye                                                                            Üye                                       

Bayram AKÇA                                                         Mustafa AKÇELEBİ

                

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.