2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

16 Şubat 2022 09:12 Saltukova Belediyesi 438

   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere,Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 04/02/2022 cuma günü saat 17:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ŞUBAT Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

  MECLİS BAŞKANI :  Alim GENÇ 

    Başkan ve altıüyenin iştirak ettiği görülen şubat ayı meclis toplantısında alınacak olan kararların hayırlı olması dileğiyle, Meclis  Başkanı Alim GENÇ tarafından açıldı. Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanı önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,

     Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Yılmaz ÇAKIROĞLU, Ceyhun BABALOĞLU ve Tezcan ERTÜRK’ün mazeretli olarak katılmadıkları Meclisin bilgisine sunulmuştur. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE – 3 : 5393 Sayılı Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendi uyarınca, beldemizde bazı caddeler bölündüğünden, yeni açılan sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi,

     Beldemiz mahallelerindeki bazı caddeler bölünerek yeni sokaklar açılmıştır. Kanun gereği, Belediye Meclisince verilmesi gereken bu sokak isimleri, idaremizce kullanılmakta olan Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) verileri, Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılması aşamasında Bakanlık tarafından yetkilendirilen yüklenici firma tarafından otomatik olarak verilmiş olup, 5393 Sayılı Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendi uyarınca,
Kokaksu Mahallesinde bulunan sokağın Atatürk1 isminin değiştirilerek sokağa Baklacı isminin verilmesine,
Kokaksu Mahallesinde bulunan sokağın Atatürk2 isminin değiştirilerek sokağa Park isminin verilmesine,
Kokaksu Mahallesinde bulunan sokağın Atatürk3 isminin değiştirilerek sokağa Adalet isminin verilmesine,
Kokaksu Mahallesinde bulunan sokağın Barbaros1 isminin değiştirilerek sokağa Sarmaşık isminin verilmesine,
Kokaksu Mahallesinde bulunan sokağın Belediye1 isminin değiştirilerek sokağa Güven isminin verilmesine,
Kokaksu Mahallesinde bulunan sokağın İdris ERDOĞAN1 isminin değiştirilerek sokağa Göktürk isminin verilmesine,
Kokaksu Mahallesinde bulunan sokağın İstiklal1 isminin değiştirilerek sokağa Dere isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın İnam1 ismin değiştirilerek sokağa Çınar isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın İnam2 ismin değiştirilerek sokağa Gönül isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın İnam3 ismin değiştirilerek sokağa Sait BALLI isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın Okul1 ismin değiştirilerek sokağa Güneş isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın Türbe1 ismin değiştirilerek sokağa Satılmış DÖNGELOĞLU isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın Türbe2 ismin değiştirilerek sokağa Yaman isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın Türbe3 ismin değiştirilerek sokağa Ahmet KORUM isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın Türbe4 ismin değiştirilerek sokağa Sarp isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın Türbe5 ismin değiştirilerek sokağa Bahar isminin verilmesine,
Düz Mahallede bulunan sokağın Çelebi1 ismin değiştirilerek sokağa Günebakan isminin verilmesine,
Karboğaz mahallesinde bulunan sokağın Boğaz1 isminin değiştirilerek sokağa Geçit isminin verilmesine,
Karboğaz mahallesinde bulunan sokağın İsimsiz2 isminin değiştirilerek sokağa Kuzey isminin verilmesine,
Karboğaz mahallesinde bulunan sokağın İsimsiz3 isminin değiştirilerek sokağa Köprübaşı isminin verilmesine,
Sarıkum Mahallesinde bulunan sokağın Atatürk4 isminin değiştirilerek sokağa Meydan isminin verilmesine,
Sarıkum Mahallesinde bulunan sokağın İsimsiz1 isminin değiştirilerek sokağa Ayyıldız isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 4-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mart ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

      5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; mart ayı toplantısının 04/03/2022 cuma günü saat 17:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 5-Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

        Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

     Şubat ayı toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 04 ŞUBAT  2022 CUMA 

 

Alim GENÇ                        Sefarettin ÇAĞLAR         Osman TOPCUOĞLU

Meclis Başkanı                        Meclis Katibi                     Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.