2023 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

06 Aralık 2023 16:55 Saltukova Belediyesi 839

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda01.12.2023cuma günü saat 17:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ARALIKAyı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

MECLİSBAŞKANI :Alim GENÇ

 

G   Ü   N   D   E   M   :

MADDE  1- Açılış ve yoklama.

Üyelerden Ali KARAGÖL ve Tezcan ERTÜRK’ün mazeret dilekçesi Meclisin bilgisine sunuldu ve Oy birliği ile uygun görüldü. Yapılan yoklama sonucunda ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu.

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı.

Bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edilmiştir. 

Gündem maddeleri Meclise okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 

Madde 3-Belediyemizde norm kadroda mevcutta dolu bulunan 1 adet 7 dereceli Teknisyen kadrosunun 4 dereceli kadroya yükseltilmesinin görüşülmesi,

22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 09.04.2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin (Memur) kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 4-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, 2024 yılı için Meclisin (bir aylık)tatilayının belirlenmesi.

2024 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının belirlenmesi gerektiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi "Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir" ibaresi gereğince; 2024yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının "AĞUSTOS" ayı olmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 5-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Ocak ayı toplantısının yeri,  günü ve saatinin belirlenmesi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ocak ayı toplantısının 05.01.2024 cuma günü saat 17:30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE6-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı.

Aralık ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 01ARALIK  2023 CUMA

 

Alim GENÇ                Sefarettin ÇAĞLAR              Mehmet DURMUŞOĞLU

Meclis Başkanı           Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

   

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.