2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

07 Eylül 2023 16:57 Saltukova Belediyesi 780

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda01.09.2023cuma günü saat 17:30’da başlayıp,05.09.2023 Salı günü tamamlanan Eylül Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI  :Alim GENÇ

MADDE- 1 :Açılış ve Yoklama,

    Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Osman TOPCUOĞLU, Hasan TİRYAKİOĞLU, Ali KARAGÖL ve Ceyhun BABALOĞLU’nun mazeretleri Meclisin bilgisine sunulmuş olup,oy birliği ile uygun görülmüştür.

Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

MADDE – 3 :Belediyemizde mevcut Norm Kadroda dolu bulunan 1 adet 3 dereceli Zabıta Komiseri Kadrosunun 1 dereceli kadroya, 1 adet 5 dereceli Zabıta Memuru Kadrosu ile 1 adet 5 dereceli İtfaiye Eri Kadrosunun 3 dereceli kadroya yükseltilmesinin görüşülmesi,

22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 09.04.2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin (Memur) kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesi için Bütçe Komisyonuna bir (1) iş günü süre verilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.

MADDE -5 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, ekim ayı toplantısının günü, saati ve yerinin belirlenmesi,

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi "Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ekim ayı toplantısının 06.10.2023 Cuma günü saat 17:30'da Belediye hizmet binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantıya 05.09.2023 Salı günü saat 17:30’da tekrar toplanmak üzere ara verildi.

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Mayıs Ayı Meclis Toplantının 2. oturumunu yapmak üzere 05.09.2023 Salı günü saat 17:30’da toplandı.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

Toplantıya katılamayan Hasan TİRYKİOĞLU, Ceyhun BABALOĞLU ve Ali KARAGÖL’ün mazeret dilekçeleri Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu ve oy birliği ile uygun görüldü.  Katılan üyelerin iştirakiyle toplantı açıldı.  Toplantıya kaldığı yerden devam edildi.

MADDE – 4 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

Gündemin 4. Maddesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

      Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel kodlamaların ekonomik düzeylerine ek ödenek verilmesinin uygun olacağı öngörülmüştür.
            2023 Mali Yılı Gider Bütçesi İçinde :

  1. Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam  3.500.000 TL. ödenek verildiği.
  2. Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 3.500.000 TL. olarak gelir fazlası karşılık tablosu,
  3. 2023 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir fazlasının karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığı,

4-  Ek Ödenek Bütçesini oluşturan cetveller;

      a) Ödenek Cetveli (A)

      b) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)

      Bütçenin belirtilen cetvellerden oluştuğu,

Giderlerin karşılanabilmesi için 3.500.000 TL.ek ödenek verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

     Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı.

Eylül Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 05 EYLÜL 2023 SALI

 

Alim GENÇ                     Sefarettin ÇAĞLAR                  Mehmet DURMUŞOĞLU

Meclis Başkanı                 Meclis Katibi                              Meclis Katibi

 

 

                         Konu: 2023 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Verilmesi.

 

T.C.

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

KARAR NO:2023-6

 

RAPOR

TARİHİ: 04.09.2023

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Konu: 2023 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Verilmesi.

         Saltukova Belediye Meclisinin 01/09/2023 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 2023 mali yılı bütçesi 2 inci ek ödenek verilmesi ile ilgili görüşmelerini tamamlamış ve aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır.

     Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam  3.500.000 TL. ödenek verildiği.

  1. Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 3.500.000 TL. olarak gelir fazlası karşılık tablosu,
  2. 2023 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir fazlasının karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığı,

4-  Ek Ödenek Bütçesini oluşturan cetveller;

      a) Ödenek Cetveli (A)

      b) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)

      Bütçenin belirtilen cetvellerden oluştuğu,

Komisyonumuzca 04 EYLÜL 2023 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Bütçe Komisyonu Başkanı                                      Bütçe Komisyonu Başkan Vekili

Sefarettin ÇAĞLAR                                                 Osman TOPCUOĞLU

 

      Üye                                                                               Üye                                           

Ercan AKÇA                                                           Tezcan ERTÜRK                    

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.