2023 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

10 Kasım 2023 16:28 Saltukova Belediyesi 673

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 03.11.2023tarihinde başlayıp,07.11.2023tarihinde tamamlanan Kasım Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

  1. OTURUM:

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Ali KARAGÖL, Sait BURUŞ ve Ercan AKÇA’nın mazeret dilekçeleri Meclisin bilgisine sunuldu. Üyelerin çoğunluğunun iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

                        Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı.Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. 

MADDE-3 : 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi için Bütçe komisyonuna bir (1) iş günü süre verilerek havale edildi.

MADDE – 4 : 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi için Bütçe komisyonuna bir (1)iş günü süre verilerek havale edildi.

MADDE – 5 :Aralık ayı toplantı yeri, günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; aralık ayı toplantısının 01.12.2023 cuma günü saat 17:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

07 Kasım 2023salıgünü saat 17:30’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

  1. OTURUM:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 2. oturumuna 07 Kasım 2023salıgünü saat 17:30’da, Meclis Başkanı Alim GENÇ’in Başkanlığında, üyelerin çoğunluğunun iştirakiyle Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı ve toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Toplantıya katılamayan üyelerden Ali KARAGÖL ve Sait BURUŞ’un mazeret dilekçeleri Meclisin bilgisine sunuldu ve uygun görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesinekaldığı yerden devam edildi.

MADDE-3 : 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince ; 2023 mali yılı bütçesi ek ödenek verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

  1. Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam  2.443.000 TL. ödenek verildiği.
  2. Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 2.443.000 TL. olarak gelir fazlası karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığı,
  3. Ek Ödenek Bütçesini oluşturan cetveller;

      a) Ödenek Cetveli (A)

      b) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)

Bütçenin belirtilen cetvellerden oluştuğu,

Giderlerin karşılanabilmesi için 2.443.000 TL. ek ödenek verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 4 : 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince ;2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu.Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 62. maddesi gereğince ;

2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunup, ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2024 Mali Yılı Gider Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 35.000.000 TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2024Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam35.000.000 TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2024Mali Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2024Mali Yılı ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

2024Mali Yılı Gelir Tarifesi son şekliyle madde madde okunup oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Kasım Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 07 KASIM 2023 SALI

 

Alim GENÇ                     Sefarettin ÇAĞLAR                      Mehmet DURMUŞOĞLU

Meclis Başkanı                 Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

Resim1

 

T.C.

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

KARAR NO:2023-7

 

RAPOR

TARİHİ: 06.11.2023

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

KONU: 2023 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Verilmesi.

Saltukova Belediye Başkanlığı 2023 Mali Yılı Ek Ödenek Verilmesine Dair Plan ve Bütçe Komisyon Raporu:

            Saltukova Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 2023 mali yılı bütçesi ek ödenek verilmesi ile ilgili görüşmelerini tamamlamış ve aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır.

  Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam  2.443.000 TL. ödenek verildiği.

  1. Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 2.443.000 TL. olarak gelir fazlası karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığı,

3-   Ek Ödenek Bütçesini oluşturan cetveller;

      a) Ödenek Cetveli (A)

      b) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)

Bütçenin belirtilen cetvellerden oluştuğu,

Komisyonumuzca 06 KASIM 2023 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Bütçe Komisyonu Başkanı                                              Bütçe Komisyonu Başkan Vekili

Sefarettin ÇAĞLAR                                                        Osman TOPCUOĞLU

 

Üye                                                                                   Üye                                           

Ercan AKÇA                                                                  Tezcan ERTÜRK                   

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.