2023 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

11 Mayıs 2023 09:51 Saltukova Belediyesi 626

      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05.05.2023cumagünü saat 17:30’da başlayıp, 09.05.2023 tarihinde tamamlanan MAYISAyı Meclis Toplantı Karar Özetidir.

MECLİS BAŞKANI :Alim GENÇ

MADDE -1 :Açılış ve Yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, Üyelerden Ercan AKÇA ileTezcan ERTÜRK’ünmazeretli toplantıya katılmadığı görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştiraki görüldüğünden toplantı açılmıştır.Gündemegeçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi

Toplantıya katılamayan Ercan AKÇA ile Tezcan ERTÜRK’ünmazeret dilekçeleri Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Oy birliği ile mazeretleri uygun görüldü.

MADDE- 2 :Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı.Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

MADDE-3: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Cetvellerinin görüşülmesi,

2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi içinbir(1) iş günü süre vererek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

MADDE -4: 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 09.04.2023 tarih ve 32158 sayılı Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Kadro İhdası Cetvelinin (Memur) görüşülmesi,

22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 09.04.2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Kadro İhdası Cetvelinin (Memur) kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, haziranayı toplantı yeri,  günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Haziran ayı toplantısının Belediye Meclisi Toplantı salonunda 02.06.2023 cuma günü saat 17:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantıya 09.05.2023cuma günü saat 17:30’da görüşmek üzere ara verildi.

 

  1. 2. (OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Mayıs Ayı Meclis Toplantının 2. oturumunu yapmak üzere09.05.2023salıgünü saat 17:30’datüm üyelerin iştirakiyle toplandı.

MECLİS BAŞKANI :Alim GENÇ

Toplantıya kaldığı yerden devam edildi.

MADDE-3: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Cetvellerinin görüşülmesi,

2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edilmiştir.

2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ait Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi ve 64. maddesi gereğince, 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ekli cetvellerin kabulüne oy birliği ile karar

MADDE: 5: Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

      Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı.

     Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 2. oturumunda görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı oy birliği ile kapatıldı.09 MAYIS 2023 SALI

İMZALI MECLİS KARAR ÖZETİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.