2024 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

12 Ocak 2024 14:23 Saltukova Belediyesi 1032

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05.01.2024tarihinde başlayıp,aynı gün tamamlanan Ocak Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama.

Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan üyelerdenHasan TİRYAKİOĞLU, Ceyhun BABALOĞLU ve Ali KARAGÖL’ünmazeret dilekçeleri Meclisin bilgisine sunuldu ve oy birliği ile uygun görüldü. Üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açıldı.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu.

            Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Üyesi Sefarettin ÇAĞLAR  tarafından yazılı önerge verildi. Önerge okundu ve oy birliği ile gündeme alındı.

MADDE – 3 :5393 Sayılı Kanunun 32. Maddesi uyarınca, 2024 mali yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesinin görüşülmesi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca, 2024 mali yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı tutarının bu Kanunun 39. maddesi uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 4 :Şubat ayı toplantı yeri, günü ve saatinin belirlenmesi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Şubat ayı toplantısının 02.02.2024 cuma günü saat 17:30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-5 : Görevi gereği 24 saat görevli sayılan Zabıta ve İtfaiye personeli için 2024 mali yılı için maktu fazla çalışma ücretinin yeniden tespitinin görüşülmesi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. ve 52. Maddelerine istinaden; görevi gereği 24 saat görevli sayılan Zabıta ve İtfaiye personeli için 2024 mali yılı için fazla çalışma ücretinin maktu aylık olarak 1.000,00 TL. ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6: Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı.

Ocak Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 05 OCAK 2024 CUMA

 

  Alim GENÇ                   Sefarettin ÇAĞLAR              Mehmet DURMUŞOĞLU          Meclis Başkanı                        Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.