3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan imar uygulamasının (arazi ve arsa düzenlemesinin) ilanı.

22 Haziran 2023 15:46 Saltukova Belediyesi 499

Belediye Encümeni, Belediye Başkanı Alim GENÇ başkanlığında, Üyelerden Hasan TİRYAKİOĞLU, Osman TOPCUOĞLU ve Mali Hizmetler Müdürü Muzaffer AKÇACIK’ın katılımları ile başkanlık odasında toplandı.

 

     ÖZÜ    : 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan imar uygulamasının (arazi ve arsa düzenlemesinin) ilanı.

 

                          YAPILAN GÖRÜŞMEDE               :

25.02.2022 tarih ve 3 sayılı Encümen kararı ile düzenleme sınırı tespit edilip 13.01.2023 tarih ve 2 sayılı Encümen Kararı ile askıya çıkarıldığı şekliyle teknik kontrol için Kadastro Müdürlüğüne, tescil için Tapu Müdürlüğüne gönderilen ve 25.05.2023 tarih ve E-65345895(Çaycuma)-170.03.02-8903547 sayılı Zonguldak Kadastro Müdürlüğünün yazısı ile iade edilen ve Dereden ihdas edilecek alanların ihdas edilerek tekrar hazırlanan imar uygulamasının (arazi ve arsa düzenlemesinin) incelenmesi neticesinde;

Belediyemiz İmar Planının Halihazırda uygulanmakta olunan E28-D-22-C-2-C, E28-D-23-D-1-D ve E28-D-23-D-4-A numaralı imar paftalarında yer alan Tapu-Kadastroda Saltukova/Kokaksu Mahallesi 198 ada 139, 140, 141, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 163, 165, 166, 295, 297, 301, 306, 311, 314, 317, 320, 322, 324, 326, 328, 330 ve 333 parsel, 199 ada 84, 88, 90, 92, 100, 121, 123, 127, 129, 131 ve 133 parsel 204 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel, 205 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsel, 206 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ve 146 parsel, 207 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel, 208 ada 1 parsel, 209 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 parsel, 211 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazların tamamını, 198 ada 168, 169 ve 170 parsel, 205 ada 1 parsel, 206 ada 11, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 110   parsel sayılı taşınmazları kısmen kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve Uygulama yönetmeliğine göre tekrar hazırlanan imar uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) ve birlikte düzenlenen tüm belgelerin (Özet Cetveli-Tahsis Cetveli-Dağıtım Cetveli) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi uyarınca Onanarak Belediyemiz Meclis toplantı salonunda bulunan ilan panosunda otuz (30) gün süre ile askıya çıkarılmasına ayrıca, ilanın Belediyemiz yayın cihazı ile resmi internet sayfasından yapılmasına Belediyemiz Encümeninin 16.06.2023 tarihli toplantısında oy birliği ile karar verildi. 16 HAZİRAN 2023 CUMA

ASKI KROKİSİ

DOP HESABI

MAL SAHİPLERİ ARAŞTIRMA VE ÖZET FORMU

TESCİLE ESAS DAĞITIM CETVELİ

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.