İmar Uygulaması (Arsa ve Arazi Düzenlemesi)

01 Şubat 2021 10:25 Saltukova Belediyesi 2134

                                   SALTUKOVA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

Karar Tarihi : 29/01/2021

Karar No     : 5

           

         Hazırlanan imar uygulamasının (arazi ve arsa düzenlemesinin) incelenmesi neticesinde; Belediyemiz İmar Planının Halihazırda uygulanmakta olunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızın E28-D-22-C-2-A nolu paftasında yer alan Tapu-Kadastroda Saltukova/Karboğaz Mahallesi 183 ada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 parsellerinin tamamı 183 ada 7 ve 51 parsellerini kısmen kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanan imar uygulaması (arazi ve arsa düzenlemesi) ve birlikte düzenlenen tüm belgelerin (Özet Cetveli-Tahsis Cetveli-Dağıtım Cetveli) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.Maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 25.Maddesi uyarınca onanarak Belediyemiz İlan Panosunda otuz (30) gün süre ile askıya çıkarılmasına ayrıca, İlanının Belediyemiz yayın cihazı ile resmi internet sayfasında yapılmasına Belediyemiz Encümeninin 29/01/2021 tarihli toplantısında oy birliği ile karar verildi. 29 OCAK 2021 CUMA

      

İlan Metni

Askı Krokisi

Özet-Tahsis Dağıtım Cetvelleri

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.